ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả

Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ

Quản lý con người

28/12/2019 1.800.000 VNĐ

Thành công trong công việc

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Quản trị dòng tiền

25/10/2019 1.800.000 VNĐ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

20/11/2019 1.800.000 VNĐ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Marketing Online cấp tốc

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút