ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Phong thủy cho ngày Tết

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Quản lý con người

18/04/2020 1.800.000 VNĐ

Thành công trong công việc

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Quản trị dòng tiền

08/04/2020 1.800.000 VNĐ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

06/04/2020 1.800.000 VNĐ

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút