Chuyên gia Vương Văn Tân

Vương Văn Tân
Vương Văn Tân
Chuyên gia - Giảng viên
  • Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm
  • Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp - Đại học Massachusetts
  • MBA - Đại học Quốc gia

Giảng viên Vương Văn Tân có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho các tổ chức, tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp uy tín trong nước về kỹ năng mềm như: giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả, các kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng tổ chức, điều hành công việc, thực hiện hiệu quả đúng thời hạn, và các dịch vụ khách hàng …

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút