Chương trình tham quan kiến tập: Đức – Áo – Séc – Hungary – Thụy Sĩ

        Sự kiện         admin

Chương trình tham quan kiến tập: Đức – Áo – Séc – Hungary – Thụy Sĩ

Thời gian: 02 - 12/10/2024 (11 ngày 10 đêm)

 

chau-au--2024-1

 

chau-au--2024-2

 

chau-au--2024-3

 

chau-au--2024-4

 

chau-au--2024-5

 

chau-au--2024-6

 

chau-au--2024-7

 

chau-au--2024-8

 

chau-au--2024-9

 

chau-au--2024-10

Sự kiện liên quan

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút