Giảng viên NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
PHÓ CT HĐ GIẢNG HUẤN, GIÁM ĐỐC HỌC VỤ

Hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Giảng huấn Tổ chức Giáo dục & Đào tạo PTI.

Đồng thời ông cũng là một người hướng dẫn về chuyên môn Thương Hiệu và những phân môn liên quan, tham gia các dự án tư vấn và cố vấn cho một số doanh nghiệp bạn hữu của mình.

Ông là chủ biên của một số đầu sách đã xuất bản như: Những điều khó nói trong Tiếng Anh (NXB Thông tin &Truyền thông, năm 2008), Lập kế hoạch Marketing hoàn hảo (NXB Thông tin & Truyền thông, năm 2012).

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn.Vui lòng đợi sau ít phút