CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự, trưởng phòng tổ chức hành chính... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;
  • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

  • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.
STT CHUYÊN ĐỀ THỜI LƯỢNG
BUỔI TIẾT
01 Chân dung của một CHRO
Portrait of CHRO
02 08
02 Tổ chức bộ phận nhân sự
HR department organization
02 08
03 Chiến lược nguồn nhân sự
Human resource strategy
04 16
04 Tuyển dụng & Bổ dụng
Recruitment & Appointment
02 08
05 Đánh giá nhân sự
Human resource assessment
02 08
06 Đào tạo phát triển
Training & Development
02 08
07 Văn hóa công ty
Company culture
02 08
08 Lương bổng & Chế độ đại ngộ
Salary & Remuneration
04 16
09 Pháp luật lao động
Labor law
04 16
10 Smalltalk: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp:
Tư duy & Phương thức & Công cụ
Smalltalk: Digital Transformation In Business:
Thinking & Method & Tool
01 04
11 Hội thảo Kinh tế & Kinh doanh
Economics & Business Workshop
02 08
12 Lễ trao “Chứng nhận tốt nghiệp”
“Graduation Certificate" Ceremony
01 04
  Tổng cộng 28 112
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG THỨ Thời gian Địa điểm học
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 03 tháng 28/06/2024 Thứ 6, Thứ 7

Tối: 18h00 - 21h00

Xem
Tầng 2, tòa nhà N01-T1, Khu đô thị Đoàn Ngoại Giao – Phường Xuân Tảo – Quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 03 tháng 29/11/2024 Thứ 6, Thứ 7

Tối: 18h00 - 21h00

Xem
Tầng 14, Tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
NGUYỄN TẤT THỊNH
Chuyên gia - Giảng viên
NGUYỄN XUÂN HẢI
Chuyên gia - Giảng viên
PHẠM VĂN CHÍNH
Chuyên gia - Giảng viên
Đỗ Hoài Nam
Chuyên gia - Giảng viên
Đỗ Tiến Long
Chuyên gia - Giảng viên
Đỗ Ngân Bình
Chuyên gia - Giảng viên
Hồ Minh Chính
Chuyên gia - Giảng viên
Tạ Thị Phước Thạnh
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút