Phòng Tổ chức Hành Chính

VAI TRÒ:

Là Phòng chức năng chịu trách nhiệm về các công tác liên quan đến Hành chính & Quản trị thuộc khối Nội Chính của Tổ chức giáo dục PTI .

CHỨC NĂNG:

  • Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
  • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị, nội quy, chi phí hành chính,… của công ty.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư,vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
  • Tham mưu đề xuất cho Ban giám đốc để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Hành chính
  • Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác hành chính của công ty.
  • Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Hà Nội:

Phụ trách: Thu Giang

Điện thoại: 0977680028

Email: thugiang@pti.edu.vn

Văn phòng HCM:

Văn phòng HCM:
Phụ trách Hành chính: Ms. Khánh Ngọc
Điện thoại: 0978 412 246
Email: hanhchinhhcm@pti.edu.vn

 

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút