CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp là gì? Theo Peter Drucker - "cha đẻ" quản trị kinh doanh hiện đại của thế giới: “Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp chính là "khách hàng”, nói cách khác, nếu một doanh nghiệp không thể "sản xuất" ra khách hàng thì doanh nghiệp đó không thể tồn tại được”. Và một nhân vật quan trọng bậc nhất trong doanh nghiệp cũng như quá trình mang lại “khách hàng" của doanh nghiệp, đó chính là "Giám đốc kinh doanh”.

Công việc của CCO là quản lý và điều phối mọi công việc, toàn bộ guồng máy liên quan đến khách hàng và hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty theo chiến lược kinh doanh của công ty và theo chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc công ty (CEO).

Với sự nhận thức sâu sắc về những thay đổi trong lĩnh vực Marketing và ngành quản trị bán hàng trên thế giới, cùng với bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam, các chuyên gia của PTI đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo "Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp" Chief Customer Offcer (gọi tắt là chương trình "CCO”).

Thành phần tham dự :

  • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc kinh doanh trong tương lai.
  • Các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong các doanh nghiệp
  • Giám đốc kinh doanh (CCO) của các doanh nghiệp;
  • Cấp Lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này bạn có thể:

  •  Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đội ngũ tiếp thị & bán hàng một cách hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh của bộ phận kinh doanh và của toàn doanh nghiệp.
  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CCO cần có như: biết cách xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện hoạt động tiếp thị, quản trị công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối, quản lý hoạt động hậu mãi, chăm sóc khách hàng và quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại.
  • Hiểu được xu hướng mới trong lĩnh vực Marketing của thế giới: xây dựng thương hiệu không có nghĩa là đánh bóng tên tuổi sản phẩm, triển khai các hoạt động truyền thông tốn kém và xôm tụ mà "thương hiệu chính là hệ quả của những gì mà doanh nghiệp ấy đã, đang và sẽ làm, đồng thời truyền thông tốt những điều đó cho xã hội”
  • Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị bán hàng của thế giới.
  • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc kinh doanh ngày nay.

STT

CHUYÊN ĐỀ/SUBJECT

Thời lượng

Buổi

Tiết

01 Chân dung của một CCO chuyên nghiệp

 

·  Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CCO;

·  Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CCO;

·  Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CCO chuyên nghiệp;

02 08
02 Chiến lược Kinh doanh / Business Strategy

 

·    Chiến lược công ty và chiến lược kinh doanh;

·    Hoạch định chiến lược kinh doanh;

·    Triển khai thực hiện, kiểm soát và đánh giá chiến lược kinh doanh.

04 16
03 Xây dựng bộ phận kinh doanh / Sales & Marketing Department

 

·    Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ phận kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp;

·    Quy trình và các chính sách của bộ phận kinh doanh;

·    KPI và hệ thống báo cáo.

02 08
04 Marketing dành cho CCO

 

·    Tổng quan về Marketing và hoạt động Marketing;

·    Nghiên cứu và phân tích người tiêu dùng và hành vi tiêu dùng;

·    Phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu;

·    Định vị thương hiệu và truyền thông định vị;

·    Marketing hỗn hợp / Marketing MIX.

04 16
05 Quản lý hệ thống phân phối (HTPP)

 

·  Tổng quan về bán hàng và các nhiệm vụ của HTPP;

·  Các yếu tố tác động đến việc tk HTPP; Tiêu chuẩn của một HTPP tốt;

·  Những thách thức của HTPP tại VN;Tìm hiểu và phân tích các mô hình phân phối;

·  Ảnh hưởng của chiến lược công ty và chiến lược kinh doanh đến việc xây dựng HTPP;

·  Các bước xây dựng và điều hành HTPP;

·  Thiết lập HTPP; Khởi động HTPP; Đánh giá HTPP.

04 16
06 Chăm sóc khách hàng & dịch vụ hậu mãi/ Customer Care

 

·    Khách hàng - bạn hàng - đối tác;

·    Văn hoá bán hàng và chăm sóc khách hàng;

·    Chính sách hậu mãi.

02 08
07 Dự báo thị trường và Kế hoạch bán hàng / Sales forecast & Sales plan

 

·    Vai trò và ý nghĩa của dự báo thị trường;

·    Xây dựng chiến lược và kế hoạch bán hàng;

·    Quản lý thị trường, đo lường tiếp thị.

02 08
08 Quản lý hoạt động Hỗ trợ Thương mại/Trade Marketing

 

·    Vai trò và ý nghĩa của Trade Marketing;

·    Xây dựng chiến lược và kế hoạch Trade Marketing;

·    Quản lý khuyến mãi: các khái niệm, quy định tổ chức và kiểm soát khuyến mãi.

02 08
09 Quản lý con người và Phát triển đội ngũ/ Team Management

 

·    Con người sales và đội ngũ sales;

·    Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ.

02 08
10 Huấn luyện & đào tạo bán hàng/ Coaching & Training a sales team

 

·  Huấn luyện và đào tạo nhân viên trong môi trường kinh doanh hiện đại;

·  Quy trình và những nguyên tắc quan trong thực tế huấn luyện đào tạo nhân viên bán hàng.

·  Đánh giá phản hồi kết quả huấn luyện & đào tạo.

02 08
11 Chuyên đề hội thảo

 

Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia kinh doanh & Marketing hàng đầu trong nước và quốc tế.

01 04
12 Hội thảo Kinh tế & Kinh doanh 02 08
13 Lễ trao “chứng nhận tốt nghiệp” 01 04
  Tổng cộng 30 120
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 03 tháng 09/12/2020 10/03/2021 Thứ 4, Thứ 5

Tối: 18h00 – 21h00

NGUYỄN TẤT THỊNH
Chuyên gia - Giảng viên
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
Chuyên gia trưởng - Giảng viên Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI
NGUYỄN XUÂN HẢI
Chuyên gia - Giảng viên
Lê Đại Ngọc
Chuyên gia - Giảng viên
Đỗ Xuân Tùng
Chuyên gia - Giảng viên
Phan Anh Lưu
Chuyên gia - Giảng viên
Đỗ Tiến Long
Chuyên gia - Giảng viên
Đào Xuân Khương
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút