CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 10/05/2021 26.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/01/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/03/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/04/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/05/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/06/2021 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 15/03/2021 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 22/01/2021 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 14/05/2021 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 14/04/2021 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 24/03/2021 18.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 19/06/2021 18.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 11/12/2021 18.800.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 06/03/2021 8.200.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 04/06/2021 8.200.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 18/09/2021 8.200.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 08/01/2022 8.200.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 23/01/2021 8.200.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 08/05/2021 8.200.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 07/08/2021 8.200.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 06/11/2021 8.200.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung Chưa có lịch khai giảng 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 26/03/2021 8.200.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 26/06/2021 8.200.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 24/09/2021 8.200.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 20/12/2021 8.200.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ 26/05/2021 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 15/03/2021 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia Chưa có lịch khai giảng 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 4.600.000 VNĐ
Tinh hoa quản trị Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Lịch sử các sản phẩm, phương pháp sáng tạo sản phẩm & kinh doanh mới 08/03/2021 2.600.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo 08/03/2021 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 4.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 24/01/2021 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 13/03/2021 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 29/03/2021 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 10/04/2021 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 26/04/2021 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 12/05/2021 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 29/05/2021 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 12/06/2021 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/06/2021 2.600.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 07/03/2021 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 13/03/2021 2.800.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 22/03/2021 2.600.000 VNĐ
Sống khỏe, trẻ, đẹp - Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 05/03/2021 2.600.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 15/03/2021 2.600.000 VNĐ
Quản lý con người Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Thành công trong công việc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 08/03/2021 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 19/03/2021 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp 28/03/2021 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO 26/03/2021 2.600.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà ở Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Nâng cao hiệu quả trong bán hàng Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Xây dựng bản mô tả công việc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiện đại qua facebook Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Bán hàng trên facebook chuyên nghiệp & chuyên sâu 27/01/2021 6.800.000 VNĐ
Bán hàng bằng phương thức livestream chuyên nghiệp 22/01/2021 6.800.000 VNĐ

chuong-trinh-dao-tao-trong-gio-hanh-chinh

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 17/09/2021 26.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/05/2021 22.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 14/10/2021 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 26/08/2021 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 30/07/2021 18.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 26/03/2021 8.600.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 16/03/2021 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 20/01/2021 4.200.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 13/04/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 15/04/2021 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 20/04/2021 1.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo 23/03/2021 2.600.000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

Khóa học Khai giảng Học phí
Chiến lược phát triển kênh phân phối và chuỗi cửa hàng bán lẻ (văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm) Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Tuyệt chiêu phong thủy ứng dụng cho doanh nhân hậu COVID-19 Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Nói chuyện làm ăn dưới góc nhìn phong thủy Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực thời kỳ 4.0-Cơ hội & thách thức Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ
Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Tư duy lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Dụng nhân như dụng mộc Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
CEO thời đại toàn cầu Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ
Quản trị nhân sự trước nguy cơ chảy máu chất xám Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0 Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Xóa tan nỗi lo rủi ro về thuế Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Nhân sự trong điều kiện siêu cạnh tranh Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Chiến lược kinh doanh online trong thời kỳ COVID19 - Online or Die Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 29/05/2021 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/01/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/03/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/04/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/05/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/06/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/07/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 29/08/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 29/09/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 29/10/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/11/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/12/2021 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 20/03/2021 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 22/10/2021 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 16/04/2021 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 22/11/2021 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 30/06/2021 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 24/09/2021 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 20/12/2021 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 20/01/2021 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 30/08/2021 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 17/07/2021 18.800.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 27/03/2021 6.000.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 12/06/2021 6.000.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 27/11/2021 6.000.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 29/05/2021 6.000.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 28/08/2021 6.000.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 18/12/2021 6.000.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 03/03/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 04/04/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 10/05/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 11/06/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 07/07/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 07/08/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 10/09/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 04/10/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 06/11/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 08/12/2021 8.600.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 16/06/2021 5.800.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 13/11/2021 5.800.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 13/03/2021 10.600.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 03/07/2021 10.600.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 30/10/2021 10.600.000 VNĐ
Tổ trưởng sản xuất 29/10/2021 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 08/03/2021 4.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 17/04/2021 6.000.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 24/07/2021 6.000.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 16/10/2021 6.000.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15/05/2021 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 13/11/2021 6.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng Chuyên Nghiệp 12/03/2021 3.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 02/04/2021 12.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp 12/03/2021 2.800.000 VNĐ
Nghi lễ ngoại giao dành cho DN Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 30/01/2021 2.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 19/04/2021 2.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 31/07/2021 2.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 24/11/2021 2.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo 26/03/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 15/03/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 19/05/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 03/07/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 17/09/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 20/11/2021 2.800.000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 30/01/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 29/03/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 26/04/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 22/05/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 23/06/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 26/07/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 20/08/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 25/09/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 27/10/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 29/11/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 22/12/2021 2.800.000 VNĐ
1501 cách khen thưởng nhân viên Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kiểm soát chi phí & tính giá thành 28/05/2021 2.800.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người 21/03/2021 1.800.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người 23/07/2021 1.800.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người 15/12/2021 1.800.000 VNĐ
Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Thiết kế, tổ chức và vận hành chiến lược nhân sự trong DN Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 08/05/2021 2.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 27/05/2021 2.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 10/07/2021 2.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 06/11/2021 2.800.000 VNĐ
Quản trị cuộc đời Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 14/03/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 24/05/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 09/08/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 13/10/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 12/12/2021 1.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 23/01/2021 2.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 06/03/2021 2.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 12/04/2021 2.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 05/06/2021 2.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 06/08/2021 2.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 06/11/2021 2.800.000 VNĐ
Chiến lược cạnh tranh 27/01/2021 1.800.000 VNĐ
Giữ nhân viên giỏi Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital 27/01/2021 2.800.000 VNĐ
Marketing Digital 12/04/2021 2.800.000 VNĐ
Marketing Digital 16/08/2021 2.800.000 VNĐ
Marketing Digital 11/12/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 10/04/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 07/06/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 15/08/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 20/10/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 25/12/2021 2.800.000 VNĐ
Quản lý con người 28/03/2021 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 26/05/2021 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 08/08/2021 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 15/11/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 07/03/2021 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 12/05/2021 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 05/07/2021 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 10/09/2021 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 17/11/2021 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 24/01/2021 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 23/04/2021 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 27/06/2021 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 25/08/2021 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 30/10/2021 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 20/12/2021 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 29/03/2021 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 05/05/2021 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 09/07/2021 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 06/09/2021 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 28/11/2021 1.800.000 VNĐ
Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 06/03/2021 2.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 23/06/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Đột phá trong lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Pháp luật trong quản lý lao động tiền lương tại Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 31/01/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 21/03/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 07/05/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 05/07/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 08/09/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 05/12/2021 1.800.000 VNĐ
Kiểm soát tài chính doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 05/03/2021 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 16/04/2021 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 09/07/2021 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 05/11/2021 2.200.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Hiểu đúng & làm đúng Kaizen 5s để nâng cao hiệu quả sản xuất Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Điều hành & kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Tuyển dùng, giữ & sa thải nhân sự Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở 25/01/2021 1.800.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết 30/01/2021 1.600.000 VNĐ
Xây dựng KPIs & chính sách cho Sale Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xây dựng & triển khai hệ thống thang bảng lương chính sách phúc lợi của DN Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Thiết lập cẩm nang quản trị doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị công việc theo MBO & KPI Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xây dựng bộ máy tuyển dụng hiện đại Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xây dựng tuyển dụng & đào tạo nhân sự hiện đại Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xây dựng & vân hành hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ trong doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xây dựng mô tả công việc& Khung năng lực tuyển dụng Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Nâng cao hiệu quả trong bán hàng Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

chuong-trinh-dao-tao-trong-gio-hanh-chinh

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 17/06/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 17/09/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 16/12/2021 22.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 27/01/2021 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 26/03/2021 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 28/04/2021 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 25/05/2021 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 25/06/2021 18.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 26/03/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 26/05/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 23/07/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 28/09/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 17/11/2021 8.600.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 23/06/2021 2.800.000 VNĐ
Marketing Online 27/02/2021 2.800.000 VNĐ
Marketing Online 03/05/2021 2.800.000 VNĐ
Marketing Online 30/07/2021 2.800.000 VNĐ
Marketing Online 02/10/2021 2.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 27/05/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 22/03/2021 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 23/03/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 27/01/2021 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 28/01/2021 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 21/01/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 24/03/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 27/04/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 25/05/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 29/06/2021 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 20/04/2021 2.800.000 VNĐ

Chuyên đề

Khóa học Khai giảng Học phí
Các công cụ trực tuyến gia tăng doanh số bán hàng Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Phát triển khách hàng mới bằng chiến lược kênh phân phối & khách hàng trung thành qua quản lý hiệu quả chuỗi bán lẻ Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân 19/01/2021 0 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực thời 4.0 - Cơ hội & thách thức Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Tái cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo cao cấp Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0 Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Doanh nghiệp làm thế nào để số hóa thành công Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược Doanh nghiệp trong thời đại 4.0 Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Dụng nhân như dụng mộc Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Hội thảo "Văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm - Từ chiến lược đến hành động" Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ

Tỉnh thành khác

Hải Phòng

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Thanh Hoá

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Hải Dương

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Quảng Ninh

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Phú Thọ

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút