CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khoá học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 18/11/2018 26.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/10/2018 20.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 16/11/2018 20.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/11/2018 20.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 12/12/2018 20.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 21/12/2018 20.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 20/01/2019 20.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 21/11/2018 16.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 14/12/2018 16.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 28/10/2018 16.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 12/11/2018 16.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 20/10/2018 18.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khoá học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 17/10/2018 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 11/11/2018 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 27/10/2018 9.600.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 22/12/2018 9.600.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ 21/12/2018 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 12/01/2019 6.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh 09/11/2018 5.200.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 21/11/2018 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 15/11/2018 4.600.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khoá học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo 07/11/2018 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 26/11/2018 4.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 20/10/2018 2.600.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 14/11/2018 2.600.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp 12/01/2019 4.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO 15/12/2018 5.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 10/11/2018 2.600.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 19/11/2018 1.800.000 VNĐ
Thành công trong công việc Đang cập nhật 1.800.000 VNĐ
Quản trị thuế an toàn Đang cập nhật 2.600.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 31/10/2018 1.800.000 VNĐ
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế 27/10/2018 2.600.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 08/12/2018 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 05/12/2018 2.600.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc Đang cập nhật 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 18/01/2019 2.200.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả Đang cập nhật 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 08/11/2018 2.600.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 07/12/2018 1.800.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 24/10/2018 2.600.000 VNĐ
Quản lý con người 30/11/2018 1.800.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Đang cập nhật 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 03/12/2018 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp Đang cập nhật 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 29/10/2018 1.800.000 VNĐ
Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ Đang cập nhật 2.600.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO 05/12/2018 2.600.000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

Khoá học Khai giảng Học phí
Dụng nhân như dụng mộc Đang cập nhật 100.000 VNĐ
Xóa tan nỗi lo rủi ro về thuế Đang cập nhật 100.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Đang cập nhật 0 VNĐ
Nhân sự trong điều kiện siêu cạnh tranh Đang cập nhật 100.000 VNĐ
Phong thủy ứng dụng cho doanh nhân Đang cập nhật 0 VNĐ
Tư duy lãnh đạo Đang cập nhật 100.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khoá học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 08/12/2018 26.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/10/2018 20.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 19/11/2018 20.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 15/12/2018 20.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 22/12/2018 16.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 21/11/2018 16.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 29/10/2018 16.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 26/12/2018 16.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09/12/2018 16.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 02/03/2019 16.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 12/10/2019 16.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khoá học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 27/10/2018 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 16/11/2018 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 10/11/2018 6.800.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 17/11/2018 5.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24/11/2018 6.800.000 VNĐ
Tổ trưởng sản xuất 21/12/2018 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 14/12/2018 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 30/11/2018 4.600.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khoá học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo 17/11/2018 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 03/11/2018 2.800.000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 14/12/2018 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03/11/2018 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 19/11/2018 2.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp 19/01/2019 3.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO 01/12/2018 3.800.000 VNĐ
1501 cách khen thưởng nhân viên 10/11/2018 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 20/10/2018 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 30/11/2018 1.800.000 VNĐ
Kiểm soát chi phí & tính giá thành Đang cập nhật 2.800.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người 23/11/2018 1.800.000 VNĐ
Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử 26/10/2018 1.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 08/12/2018 2.800.000 VNĐ
Quản trị cuộc đời Đang cập nhật 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 16/11/2018 1.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 24/11/2018 2.800.000 VNĐ
Chiến lược cạnh tranh Đang cập nhật 1.600.000 VNĐ
Giữ nhân viên giỏi Đang cập nhật 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital 10/11/2018 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 20/10/2018 2.800.000 VNĐ
Quản lý con người 20/10/2018 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 17/12/2018 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 17/10/2018 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 05/11/2018 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 12/11/2018 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp Đang cập nhật 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 19/10/2018 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 24/12/2018 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 16/11/2018 1.800.000 VNĐ
Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương Đang cập nhật 1.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 24/11/2018 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook 27/10/2018 1.800.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo Đang cập nhật 1.600.000 VNĐ
Đột phá trong lãnh đạo 19/11/2018 2.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền Đang cập nhật 1.800.000 VNĐ
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu Đang cập nhật 1.800.000 VNĐ
Pháp luật trong quản lý lao động tiền lương tại Doanh nghiệp 03/12/2018 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 31/10/2018 1.800.000 VNĐ
Kiểm soát tài chính doanh nghiệp 27/10/2018 2.800.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO Đang cập nhật 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 07/12/2018 1.800.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp 27/10/2018 2.600.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 19/12/2018 2.800.000 VNĐ
Hiểu đúng & làm đúng Kaizen 5s để nâng cao hiệu quả sản xuất 27/10/2018 1.800.000 VNĐ
Điều hành & kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh 27/10/2018 2.800.000 VNĐ

CEO nâng cao

Khoá học Khai giảng Học phí
CEO Nâng cao Đang cập nhật 46.800.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Lãnh đạo Đang cập nhật 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Chiến lược 28/10/2018 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Nhân lực Đang cập nhật 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Tài chính 09/12/2018 9.600.000 VNĐ

Chuyên đề

Khoá học Khai giảng Học phí
Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân Đang cập nhật 0 VNĐ
Chiến lược Doanh nghiệp trong thời đại 4.0 Đang cập nhật 100.000 VNĐ
Dụng nhân như dụng mộc 13/11/2018 100.000 VNĐ
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế 16/10/2018 100.000 VNĐ
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế 24/10/2018 100.000 VNĐ

Tỉnh thành khác

Quảng Ninh

Khoá học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 03/11/2018 20.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn.Vui lòng đợi sau ít phút