CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 10/05/2020 26.800.000 VNĐ
CEO Toàn diện 09/11/2020 26.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 24/02/2020 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 20/03/2020 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/04/2020 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/05/2020 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 15/03/2020 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 28/02/2020 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 15/04/2020 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 11/03/2020 18.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 28/03/2020 18.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 19/09/2020 18.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 22/02/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13/03/2020 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 22/02/2020 9.600.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ 06/04/2020 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 02/03/2020 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 26/02/2020 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 4.600.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo 04/03/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 15/02/2020 4.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 17/02/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 04/03/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 21/03/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 11/04/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 22/04/2020 2.600.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 17/02/2020 2.600.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp 13/06/2020 4.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO 25/04/2020 5.800.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 15/02/2020 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 30/03/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Quản lý & giám sát bán hàng hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 4.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 07/03/2020 2.600.000 VNĐ
Sống khỏe, trẻ, đẹp - Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương 26/02/2020 1.800.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 11/03/2020 2.600.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 25/03/2020 2.600.000 VNĐ
Quản lý con người Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Thành công trong công việc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 16/02/2020 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 26/02/2020 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 18/03/2020 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO 06/03/2020 2.600.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà ở 28/02/2020 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 21/02/2020 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Xây dựng bản mô tả công việc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Nâng cao hiệu quả trong bán hàng Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

Khóa học Khai giảng Học phí
Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Tư duy lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Dụng nhân như dụng mộc Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
CEO thời đại toàn cầu Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ
Quản trị nhân sự trước nguy cơ chảy máu chất xám Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0 Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Xóa tan nỗi lo rủi ro về thuế Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Nhân sự trong điều kiện siêu cạnh tranh Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 30/05/2020 28.800.000 VNĐ
CEO Toàn diện 06/06/2020 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/02/2020 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 25/03/2020 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 15/02/2020 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 29/05/2020 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 19/02/2020 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 30/05/2020 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 24/04/2020 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 21/06/2020 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 20/03/2020 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 27/06/2020 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 28/03/2020 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 27/06/2020 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24/10/2020 18.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 10/02/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 29/02/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13/03/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 15/04/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 11/05/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 23/05/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 15/06/2020 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 21/03/2020 6.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 04/07/2020 6.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 14/11/2020 6.800.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 16/05/2020 5.800.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 16/05/2020 5.800.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 28/11/2020 5.800.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 28/11/2020 5.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 19/04/2020 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 22/08/2020 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 19/12/2020 6.800.000 VNĐ
Tổ trưởng sản xuất 29/05/2020 4.800.000 VNĐ
Tổ trưởng sản xuất 20/11/2020 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 15/05/2020 12.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 14/08/2020 12.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 27/11/2020 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 06/03/2020 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 17/04/2020 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 10/06/2020 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 31/07/2020 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 11/09/2020 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 30/10/2020 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 16/12/2020 4.800.000 VNĐ
Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 02/03/2020 2.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 15/02/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 30/03/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 16/05/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 15/02/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 16/03/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 18/04/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 25/05/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 20/06/2020 2.800.000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp 11/04/2020 3.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp 05/09/2020 3.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO 09/05/2020 3.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO 19/12/2020 3.800.000 VNĐ
1501 cách khen thưởng nhân viên Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 29/02/2020 2.800.000 VNĐ
Kiểm soát chi phí & tính giá thành Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người 06/03/2020 1.800.000 VNĐ
Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 21/03/2020 2.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 04/07/2020 2.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 14/11/2020 2.800.000 VNĐ
Quản trị cuộc đời Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 28/02/2020 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 28/02/2020 1.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 17/02/2020 2.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 09/03/2020 2.800.000 VNĐ
Chiến lược cạnh tranh Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Giữ nhân viên giỏi Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital 22/02/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 21/02/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 07/03/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 06/04/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 13/06/2020 2.800.000 VNĐ
Quản lý con người 17/02/2020 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 17/02/2020 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 14/02/2020 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 24/02/2020 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 28/02/2020 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 16/02/2020 1.800.000 VNĐ
Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương 27/04/2020 1.800.000 VNĐ
Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương 28/06/2020 1.800.000 VNĐ
Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương 04/10/2020 1.800.000 VNĐ
Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương 28/12/2020 1.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 29/02/2020 2.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 20/05/2020 2.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 26/09/2020 2.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 05/12/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Đột phá trong lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 21/02/2020 1.800.000 VNĐ
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 23/03/2020 1.800.000 VNĐ
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 27/06/2020 1.800.000 VNĐ
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 04/10/2020 1.800.000 VNĐ
Pháp luật trong quản lý lao động tiền lương tại Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 30/03/2020 1.800.000 VNĐ
Kiểm soát tài chính doanh nghiệp 10/02/2020 2.800.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 28/02/2020 2.200.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Hiểu đúng & làm đúng Kaizen 5s để nâng cao hiệu quả sản xuất Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Điều hành & kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Tuyển dùng, giữ & sa thải nhân sự 24/02/2020 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở 12/02/2020 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở 20/05/2020 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở 31/08/2020 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở 25/11/2020 1.800.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ

CEO nâng cao

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Nâng cao Chưa có lịch khai giảng 46.800.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Chiến lược Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Nhân lực Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Tài chính Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ

Chuyên đề

Khóa học Khai giảng Học phí
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0 Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo cao cấp Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Tái cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Doanh nghiệp làm thế nào để số hóa thành công Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược Doanh nghiệp trong thời đại 4.0 Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Dụng nhân như dụng mộc Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Tỉnh thành khác

Hải Phòng

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/02/2020 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Thanh Hoá

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/05/2020 22.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Hải Dương

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 14/03/2020 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Quảng Ninh

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 11/04/2020 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Phú Thọ

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 20/06/2020 22.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút