CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 28/02/2022 26.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/02/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/02/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/03/2022 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 23/02/2022 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 25/02/2022 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 23/03/2022 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 28/02/2022 18.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 18.800.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 04/03/2022 8.200.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 16/02/2022 8.200.000 VNĐ
Digital CMO Chưa có lịch khai giảng 12.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 25/02/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 26/02/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 14/03/2022 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 8.200.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ 25/05/2022 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 19/02/2022 6.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 06/04/2022 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia Chưa có lịch khai giảng 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 4.600.000 VNĐ
Tinh hoa quản trị Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo 04/03/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 26/02/2022 2.600.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 26/03/2022 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 05/03/2022 2.600.000 VNĐ
Bán hàng trên facebook chuyên nghiệp & chuyên sâu Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ
Bán hàng bằng phương thức livestream chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 02/03/2022 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp 06/03/2022 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 23/02/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 05/03/2022 2.600.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 04/03/2022 2.200.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Lịch sử các sản phẩm, phương pháp sáng tạo sản phẩm & kinh doanh mới Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Quản lý con người Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nâng cao hiệu quả trong bán hàng Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Xây dựng bản mô tả công việc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiện đại qua facebook Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 23/03/2022 1.800.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Thành công trong công việc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà ở Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Sống khỏe, trẻ, đẹp - Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

Khóa học Khai giảng Học phí
Chiến lược kinh doanh online trong thời kỳ COVID19 - Online or Die Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Tuyệt chiêu phong thủy ứng dụng cho doanh nhân hậu COVID-19 Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Nói chuyện làm ăn dưới góc nhìn phong thủy Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực thời kỳ 4.0-Cơ hội & thách thức Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ
Chiến lược phát triển kênh phân phối và chuỗi cửa hàng bán lẻ (văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm) Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Tư duy lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Dụng nhân như dụng mộc Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
CEO thời đại toàn cầu Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0 Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Quản trị nhân sự trước nguy cơ chảy máu chất xám Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Xóa tan nỗi lo rủi ro về thuế Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Nhân sự trong điều kiện siêu cạnh tranh Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

chương trình đào tạo trên nền tảng zoom

Khóa học Khai giảng Học phí
Giám Đốc Nhân Sự Chuyên (Live Learning) 21/02/2022 7.800.000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh (Live learning) 22/02/2022 1.200.000 VNĐ
Giám Đốc Kinh Doanh Chuyên Nghiệp (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 7.800.000 VNĐ
Lương và chế độ đãi ngộ (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Kỹ Năng Làm Việc Hiệu Quả (Live Learning) 11/03/2022 1.200.000 VNĐ
Tổ chức bộ phận nhân sự (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
Đào tạo phát triển nguồn nhân lực (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp (Live Learning) (32 buổi) Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ Quản lý Kho (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Lãnh đạo từ giá trị đến sức mạnh (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 1.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ Quản lý Kho (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Bán hàng bằng phương thức livestream chuyên nghiệp (Live Learning) 09/03/2022 800.000 VNĐ
Giám Đốc Nhân Sự Chuyên Nghiệp (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 7.800.000 VNĐ
Nghệ thuật thương lượng đàm phán 19/01/2022 1.200.000 VNĐ
Quản lý con người (Live Learning) 28/02/2022 1.200.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng (Live Learning) 17/01/2022 1.200.000 VNĐ
Lương Và Chế Độ Đãi Ngộ Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Lãnh đạo từ giá trị đến sức mạnh (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 1.200.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả tại nhà mùa Covid (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (Live Learning) (19 buổi) 17/01/2022 8.800.000 VNĐ
Kinh doanh online chuyên nghiệp (Live Learning) 22/03/2022 3.600.000 VNĐ
Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp (Live Learning) (32 buổi) Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
MMM - Năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung(Live Learning) 21/02/2022 4.200.000 VNĐ
Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả (Live Learning) 16/02/2022 2.600.000 VNĐ
Kinh doanh thời trang và mỹ phẩm online (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
Giám Đốc Kinh Doanh Chuyên Nghiệp (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 7.800.000 VNĐ
Kỹ Năng Làm Việc Hiệu Quả (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 1.200.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Bán hàng và chăm sóc khách hàng trong thời đại mới (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Chiến lược kinh doanh thời Covid (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
Chuyển đổi mô hình kinh doanh trực tuyến & Vắc xin cho Doanh nghiệp (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
Lập kế hoạch kinh doanh marketing thực chiến và hiệu quả (Live Learning) 24/02/2022 800.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp (Live Learning) 16/03/2022 2.400.000 VNĐ

quan-tri-ban-le-hien-dai-retailing-management

Khóa học Khai giảng Học phí
Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên cửa hàng bán lẻ Chưa có lịch khai giảng 4.000.000 VNĐ
Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 4.000.000 VNĐ
Quản lý khách hàng của cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 4.000.000 VNĐ
Quản lý nhân viên của cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 4.000.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên cửa hàng bán lẻ Chưa có lịch khai giảng 4.000.000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán & thương lượng với NCC và khách hàng lớn dành cho nhân viên cửa hàng bán lẻ Chưa có lịch khai giảng 4.000.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện Chưa có lịch khai giảng 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/02/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/03/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/04/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 25/05/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/06/2022 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 27/06/2022 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 20/04/2022 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 27/05/2022 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 25/03/2022 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 18.800.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 07/05/2022 6.000.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 04/06/2022 6.000.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 28/02/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 08/04/2022 8.600.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ Chưa có lịch khai giảng 5.800.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 02/04/2022 10.600.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 25/03/2022 4.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 12/03/2022 6.000.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia Chưa có lịch khai giảng 12.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Nghi lễ ngoại giao dành cho DN Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 04/04/2022 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 14/04/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 26/02/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 23/03/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 25/04/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/05/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 24/06/2022 3.200.000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Kiểm soát chi phí & tính giá thành Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 07/05/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 27/02/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 27/05/2022 1.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 04/03/2022 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 02/05/2022 3.200.000 VNĐ
Marketing Digital Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 07/03/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 04/06/2022 3.200.000 VNĐ
Quản lý con người 05/03/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 30/03/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 06/06/2022 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 22/04/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 11/03/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 04/03/2022 2.400.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình 14/04/2022 3.200.000 VNĐ
Marketing Online Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ

Chuyên đề

Khóa học Khai giảng Học phí
Các công cụ trực tuyến gia tăng doanh số bán hàng Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Phát triển khách hàng mới bằng chiến lược kênh phân phối & khách hàng trung thành qua quản lý hiệu quả chuỗi bán lẻ Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực thời 4.0 - Cơ hội & thách thức Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Tái cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo cao cấp Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0 Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Doanh nghiệp làm thế nào để số hóa thành công Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược Doanh nghiệp trong thời đại 4.0 Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Dụng nhân như dụng mộc Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Hội thảo "Văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm - Từ chiến lược đến hành động" Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ

chương trình đào tạo trên nền tảng zoom

Khóa học Khai giảng Học phí
CHRO - Giám đốc Nhân sự Chuyên nghiệp 21/02/2022 7.800.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp (Live Learning) 16/03/2022 2.400.000 VNĐ
Lương và chế độ đãi ngộ (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Lập kế hoạch kinh doanh marketing thực chiến và hiệu quả (Live Learning) 24/02/2022 800.000 VNĐ
Kinh doanh online chuyên nghiệp (Live Learning) 22/03/2022 3.600.000 VNĐ
Bán hàng và chăm sóc khách hàng trong thời đại mới (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả (Live Learning) 16/02/2022 2.600.000 VNĐ
Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh (Live learning) Chưa có lịch khai giảng 1.200.000 VNĐ
Kinh doanh thời trang và mỹ phẩm online (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
Chuyển đổi mô hình kinh doanh trực tuyến & Vắc xin cho Doanh nghiệp(Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
Chiến lược kinh doanh thời Covid(Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (Live Learning) (19 buổi) 17/01/2022 8.800.000 VNĐ
MMM - Năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung(Live Learning) 21/02/2022 4.200.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả tại nhà mùa Covid (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
Bán hàng bằng phương thức livestream chuyên nghiệp (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
Đào tạo phát triển nguồn nhân lực (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
Tổ chức bộ phận nhân sự (Live Learning) Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh (Live learning) 22/02/2022 1.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
CCO - Giám đốc Kinh doanh Chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 7.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng (Live Learning) 17/01/2022 1.200.000 VNĐ
Quản lý con người (Live Learning) 28/02/2022 1.200.000 VNĐ
CCO - Giám đốc Kinh doanh Chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 7.800.000 VNĐ
Nghệ thuật thương lượng đàm phán 19/01/2022 1.200.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 11/03/2022 1.200.000 VNĐ

Tỉnh thành khác

Hải Phòng

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Thanh Hoá

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Hải Dương

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Quảng Ninh

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Phú Thọ

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút