CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 14/12/2020 26.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/10/2020 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/11/2020 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/12/2020 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 09/10/2020 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 19/12/2020 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 30/10/2020 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 09/12/2020 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 11/11/2020 18.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 21/11/2020 18.800.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 21/11/2020 8.200.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 17/10/2020 8.200.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 10/01/2021 8.200.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 10/10/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 21/10/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 07/11/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 18/11/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 07/12/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 26/12/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13/01/2021 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 23/01/2021 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 16/10/2020 8.200.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 04/01/2021 8.200.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 12/12/2020 6.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 07/12/2020 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 09/12/2020 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 20/11/2020 4.600.000 VNĐ
Tinh hoa quản trị 05/12/2020 6.800.000 VNĐ
Tinh hoa quản trị 08/01/2021 6.800.000 VNĐ
Tinh hoa quản trị 01/03/2021 6.800.000 VNĐ
Tinh hoa quản trị 03/04/2021 6.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Lịch sử các sản phẩm, phương pháp sáng tạo sản phẩm & kinh doanh mới 12/10/2020 2.600.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo 30/10/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 07/11/2020 4.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 10/10/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 26/10/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 09/11/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/11/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 10/12/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 26/12/2020 2.600.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 09/10/2020 2.600.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 25/10/2020 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 12/12/2020 2.800.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 12/10/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 17/10/2020 2.600.000 VNĐ
Sống khỏe, trẻ, đẹp - Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 18/12/2020 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 02/11/2020 2.600.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 11/11/2020 2.600.000 VNĐ
Quản lý con người Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Thành công trong công việc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 09/10/2020 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 19/10/2020 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 18/11/2020 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp 05/12/2020 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 23/10/2020 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 19/10/2020 1.800.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO 16/10/2020 2.600.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà ở 20/11/2020 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 23/10/2020 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Nâng cao hiệu quả trong bán hàng Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Xây dựng bản mô tả công việc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiện đại qua facebook Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 12/10/2020 2.800.000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

Khóa học Khai giảng Học phí
Hội thảo "Văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm - Từ chiến lược đến hành động" Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Tuyệt chiêu phong thủy ứng dụng cho doanh nhân hậu COVID-19 Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Nói chuyện làm ăn dưới góc nhìn phong thủy Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực thời kỳ 4.0-Cơ hội & thách thức Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Dụng nhân như dụng mộc Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Tư duy lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
CEO thời đại toàn cầu Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ
Quản trị nhân sự trước nguy cơ chảy máu chất xám Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0 Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Xóa tan nỗi lo rủi ro về thuế Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Nhân sự trong điều kiện siêu cạnh tranh Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 26/12/2020 28.800.000 VNĐ
CEO Toàn diện 19/06/2021 28.800.000 VNĐ
CEO Toàn diện 11/12/2021 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 30/10/2020 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/11/2020 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/12/2020 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/01/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/02/2021 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 29/03/2021 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 11/11/2020 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 20/03/2021 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 21/06/2021 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 24/09/2021 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 09/11/2020 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 05/03/2021 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 27/06/2021 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 22/09/2021 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 03/10/2020 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 28/12/2020 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 26/03/2021 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 30/06/2021 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09/10/2020 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 20/01/2021 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 29/05/2021 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 23/08/2021 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 14/11/2020 18.800.000 VNĐ
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 07/11/2020 6.000.000 VNĐ
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 26/12/2020 6.000.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 10/10/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 30/10/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 16/11/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 09/12/2020 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 12/12/2020 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 12/12/2020 6.000.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 07/11/2020 5.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 19/12/2020 6.800.000 VNĐ
Tổ trưởng sản xuất 20/11/2020 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 27/11/2020 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 30/10/2020 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 16/12/2020 4.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng Chuyên Nghiệp 30/10/2020 3.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp 16/10/2020 2.800.000 VNĐ
Nghi lễ ngoại giao dành cho DN 05/10/2020 2.200.000 VNĐ
Nghi lễ ngoại giao dành cho DN 04/11/2020 2.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên 31/10/2020 2.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo 12/10/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 26/10/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 12/12/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 07/10/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 24/10/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 25/11/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 20/12/2020 2.800.000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 23/11/2020 2.200.000 VNĐ
1501 cách khen thưởng nhân viên Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 31/10/2020 2.800.000 VNĐ
Kiểm soát chi phí & tính giá thành 09/11/2020 2.800.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người 07/10/2020 1.800.000 VNĐ
Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 16/10/2020 2.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 14/11/2020 2.800.000 VNĐ
Quản trị cuộc đời Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 12/10/2020 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 04/11/2020 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 18/12/2020 1.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 28/10/2020 2.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 28/11/2020 2.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 21/12/2020 2.800.000 VNĐ
Chiến lược cạnh tranh 02/11/2020 1.800.000 VNĐ
Giữ nhân viên giỏi Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital 02/11/2020 2.800.000 VNĐ
Marketing Digital 30/11/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 31/10/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 09/12/2020 2.800.000 VNĐ
Quản lý con người 19/10/2020 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 06/11/2020 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 14/12/2020 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 04/10/2020 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp 06/11/2020 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 14/10/2020 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 02/11/2020 1.800.000 VNĐ
Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương 28/12/2020 1.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 24/10/2020 2.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 05/12/2020 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Đột phá trong lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 20/11/2020 1.800.000 VNĐ
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 10/10/2020 1.800.000 VNĐ
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 09/11/2020 1.800.000 VNĐ
Pháp luật trong quản lý lao động tiền lương tại Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 26/10/2020 1.800.000 VNĐ
Kiểm soát tài chính doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO 28/10/2020 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 22/10/2020 2.200.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả 12/10/2020 2.800.000 VNĐ
Hiểu đúng & làm đúng Kaizen 5s để nâng cao hiệu quả sản xuất Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Điều hành & kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Tuyển dùng, giữ & sa thải nhân sự Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở 26/10/2020 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở 25/11/2020 1.800.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Xây dựng KPIs & chính sách cho Sale Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Thiết kế, tổ chức và vận hành chiến lược nhân sự trong DN 11/11/2020 2.800.000 VNĐ
Xây dựng & triển khai hệ thống thang bảng lương chính sách phúc lợi của DN 17/10/2020 2.800.000 VNĐ
Thiết lập cẩm nang quản trị doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị công việc theo MBO & KPI Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xây dựng bộ máy tuyển dụng hiện đại Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xây dựng tuyển dụng & đào tạo nhân sự hiện đại Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xây dựng & vân hành hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ trong doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Xây dựng mô tả công việc& Khung năng lực tuyển dụng Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý 28/10/2020 2.600.000 VNĐ
Nâng cao hiệu quả trong bán hàng 18/10/2020 1.800.000 VNĐ

CEO nâng cao

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Nâng cao Chưa có lịch khai giảng 46.800.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Chiến lược Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Nhân lực Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Tài chính Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ

Chuyên đề

Khóa học Khai giảng Học phí
Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân 06/10/2020 0 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực thời 4.0 - Cơ hội & thách thức Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Tái cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo cao cấp Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0 Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Doanh nghiệp làm thế nào để số hóa thành công Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược Doanh nghiệp trong thời đại 4.0 Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ
Dụng nhân như dụng mộc Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Hội thảo "Văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm - Từ chiến lược đến hành động" Chưa có lịch khai giảng 300.000 VNĐ

Tỉnh thành khác

Hải Phòng

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Thanh Hoá

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Hải Dương

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Quảng Ninh

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Phú Thọ

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 22.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Văn hoá Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút