CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 13/05/2019 26.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 20/01/2019 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/02/2019 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/03/2019 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/04/2019 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 27/03/2019 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 31/05/2019 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 19/04/2019 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 20/07/2019 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 08/04/2019 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 11/03/2019 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 12/06/2019 18.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 09/03/2019 18.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 21/09/2019 18.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 25/02/2019 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13/03/2019 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 06/04/2019 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 02/03/2019 9.600.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ 29/05/2019 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 08/04/2019 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia Chưa có lịch khai giảng 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 22/02/2019 4.600.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo 04/03/2019 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 25/02/2019 4.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 21/01/2019 2.600.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 11/03/2019 2.600.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp 26/01/2019 4.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO 30/03/2019 5.800.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 26/01/2019 2.600.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 06/04/2019 2.600.000 VNĐ
Quản trị thuế an toàn Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 19/04/2019 2.200.000 VNĐ
Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Quản lý & giám sát bán hàng hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 4.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 30/03/2019 2.600.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết 2019 Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 04/05/2019 2.600.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 01/04/2019 2.600.000 VNĐ
Quản lý con người Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Thành công trong công việc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 13/03/2019 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 16/03/2019 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO 17/04/2019 2.600.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà ở Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

Khóa học Khai giảng Học phí
Tư duy lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Dụng nhân như dụng mộc Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
CEO thời đại toàn cầu Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ
Quản trị nhân sự trước nguy cơ chảy máu chất xám Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Xóa tan nỗi lo rủi ro về thuế Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Nhân sự trong điều kiện siêu cạnh tranh Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 22/06/2019 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/01/2019 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 01/03/2019 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 31/03/2019 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/04/2019 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 25/05/2019 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/06/2019 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 20/04/2019 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 12/07/2019 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 22/03/2019 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 16/06/2019 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 24/05/2019 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 24/08/2019 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 08/04/2019 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 17/07/2019 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 02/03/2019 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 12/10/2019 18.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 15/03/2019 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 15/04/2019 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 25/05/2019 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 12/06/2019 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 06/04/2019 6.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 17/08/2019 6.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 07/12/2019 6.800.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 22/02/2019 5.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 30/03/2019 6.800.000 VNĐ
Tổ trưởng sản xuất 24/05/2019 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 01/03/2019 12.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 03/05/2019 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 25/03/2019 4.600.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 26/04/2019 4.600.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 29/05/2019 4.600.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 30/03/2019 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 27/05/2019 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 22/06/2019 2.800.000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 16/03/2019 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 24/04/2019 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 22/05/2019 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 24/06/2019 2.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp 11/05/2019 3.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp 21/09/2019 3.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO 18/05/2019 3.800.000 VNĐ
Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO 14/09/2019 3.800.000 VNĐ
1501 cách khen thưởng nhân viên 10/05/2019 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 27/03/2019 1.800.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 20/05/2019 1.800.000 VNĐ
Kiểm soát chi phí & tính giá thành 08/04/2019 2.800.000 VNĐ
Kiểm soát chi phí & tính giá thành 10/06/2019 2.800.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người 25/01/2019 1.800.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người 01/04/2019 1.800.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người 29/06/2019 1.800.000 VNĐ
Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 27/04/2019 2.800.000 VNĐ
Quản trị cuộc đời Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 25/02/2019 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 08/04/2019 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 21/06/2019 1.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 09/03/2019 2.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 06/05/2019 2.800.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 15/06/2019 2.800.000 VNĐ
Chiến lược cạnh tranh Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Giữ nhân viên giỏi 25/01/2019 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital 02/03/2019 2.800.000 VNĐ
Marketing Digital 15/04/2019 2.800.000 VNĐ
Marketing Digital 08/06/2019 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 11/03/2019 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 25/05/2019 2.800.000 VNĐ
Quản lý con người 18/03/2019 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 18/05/2019 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 23/02/2019 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 25/03/2019 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 22/05/2019 1.600.000 VNĐ
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 04/03/2019 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 22/04/2019 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 22/06/2019 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 25/02/2019 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 25/03/2019 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 15/05/2019 1.800.000 VNĐ
Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương 02/03/2019 1.800.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 23/03/2019 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Đột phá trong lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 21/01/2019 1.800.000 VNĐ
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 18/03/2019 1.800.000 VNĐ
Pháp luật trong quản lý lao động tiền lương tại Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 20/02/2019 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 30/03/2019 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 24/04/2019 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 28/06/2019 1.800.000 VNĐ
Kiểm soát tài chính doanh nghiệp 18/03/2019 2.800.000 VNĐ
Kiểm soát tài chính doanh nghiệp 13/05/2019 2.800.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 22/03/2019 1.800.000 VNĐ
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Hiểu đúng & làm đúng Kaizen 5s để nâng cao hiệu quả sản xuất 20/03/2019 1.800.000 VNĐ
Hiểu đúng & làm đúng Kaizen 5s để nâng cao hiệu quả sản xuất 17/06/2019 1.800.000 VNĐ
Điều hành & kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh 01/04/2019 2.800.000 VNĐ
Điều hành & kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh 28/06/2019 2.800.000 VNĐ
Tuyển dùng, giữ & sa thải nhân sự Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở 27/02/2019 1.800.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày tết 26/01/2019 1.600.000 VNĐ

CEO nâng cao

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Nâng cao Chưa có lịch khai giảng 46.800.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Chiến lược Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Nhân lực Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ
CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Tài chính Chưa có lịch khai giảng 9.600.000 VNĐ

Chuyên đề

Khóa học Khai giảng Học phí
Phong thủy ứng dụng dành cho Doanh Nhân Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Chiến lược Doanh nghiệp trong thời đại 4.0 Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0 Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Lãnh đạo & nghệ thuật đối nhân xử thế Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo cao cấp Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Tái cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Tỉnh thành khác

Quảng Ninh

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 20.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút