CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 08/07/2024 32.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 17/06/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/07/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 25/08/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 18/09/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/10/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 18/11/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 20/12/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 19/01/2025 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/02/2025 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/03/2025 24.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 28/08/2024 20.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 28/12/2024 20.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 28/06/2024 20.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 29/11/2024 20.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 12/08/2024 20.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 08/01/2025 20.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 25/09/2024 20.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 19/10/2024 20.800.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 8.200.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 09/11/2024 8.200.000 VNĐ
EPE - Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp 28/09/2024 22.000.000 VNĐ
SSF - Xây dựng chiến lược – kế hoạch du học và học bổng hiệu quả 03/08/2024 4.000.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 14/06/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 10/07/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 17/08/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13/09/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 12/10/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 11/11/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 11/12/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 18/01/2025 10.800.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 14/06/2024 8.200.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ Chưa có lịch khai giảng 7.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 06/07/2024 7.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S Chưa có lịch khai giảng 4.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo 01/06/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 20/07/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 08/06/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 01/07/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 10/08/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 04/09/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 05/10/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 09/11/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 02/12/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 11/01/2025 3.200.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 21/06/2024 3.200.000 VNĐ
Quản trị trải nghiệm khách hàng 17/08/2024 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 15/06/2024 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 23/11/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 08/11/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 05/06/2024 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 10/08/2024 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16/12/2024 1.800.000 VNĐ
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 14/06/2024 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 14/08/2024 3.200.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 23/06/2024 2.600.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 22/11/2024 3.200.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 12/06/2024 3.200.000 VNĐ
Quản lý con người 07/07/2024 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 21/07/2024 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp - Khóa cơ bản dành cho người không chuyên 29/06/2024 3.200.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 31/05/2024 1.800.000 VNĐ
Tư duy dịch vụ: Nâng cao quản trị trải nghiệm khách hàng Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 21/09/2024 3.200.000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

Khóa học Khai giảng Học phí
6 yếu tố cần có để khởi nghiệp thành công 21/06/2024 100.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 14/09/2024 32.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 15/06/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 12/08/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 09/10/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 15/12/2024 24.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 18/10/2024 20.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 26/08/2024 20.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 15/11/2024 20.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 28/06/2024 20.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09/12/2024 20.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 19/07/2024 20.800.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 05/10/2024 8.200.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 06/07/2024 8.200.000 VNĐ
EPE - Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp 15/06/2024 22.000.000 VNĐ
SSF - Xây dựng chiến lược – kế hoạch du học và học bổng hiệu quả 16/08/2024 4.000.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 25/05/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 19/06/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 27/07/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 21/08/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 20/09/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 16/10/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 20/11/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 28/12/2024 10.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 17/08/2024 8.200.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 01/03/2025 8.200.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 13/07/2024 7.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 30/11/2024 7.800.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 22/06/2024 10.600.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 02/11/2024 10.600.000 VNĐ
Tổ trưởng sản xuất 06/09/2024 5.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 28/06/2024 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 01/11/2024 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 07/12/2024 12.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo 21/06/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 29/06/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 15/07/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 12/08/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 21/09/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 26/10/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 25/11/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 21/12/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 05/07/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 23/11/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 02/10/2024 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 29/07/2024 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 07/12/2024 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 27/07/2024 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 01/11/2024 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 29/06/2024 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 09/11/2024 3.200.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 13/07/2024 3.200.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 13/07/2024 3.200.000 VNĐ
Marketing Digital 10/06/2024 3.200.000 VNĐ
Marketing Digital 12/10/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 09/09/2024 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 16/10/2024 1.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 10/08/2024 3.200.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 16/11/2024 3.200.000 VNĐ
Quản lý con người 24/07/2024 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 21/12/2024 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 31/05/2024 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 23/09/2024 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 13/12/2024 1.800.000 VNĐ
Tiktok shop 07/08/2024 3.200.000 VNĐ
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 14/06/2024 2.600.000 VNĐ
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 19/08/2024 2.600.000 VNĐ
Nghệ thuật thương lượng & đàm phán 13/09/2024 2.600.000 VNĐ
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 27/05/2024 1.800.000 VNĐ
Khóa huấn luyện: Chuyển tiếp kinh doanh đa thế hệ Chưa có lịch khai giảng 5.000.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 04/08/2024 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 30/10/2024 1.800.000 VNĐ

Chuyên đề

Khóa học Khai giảng Học phí
6 yếu tố cần có để khởi nghiệp thành công 24/05/2024 100.000 VNĐ
Kỹ năng lãnh đạo cao cấp Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ
Workshop: Chuyển tiếp kinh doanh đa thế hệ Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút