CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 13/05/2024 32.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 24/12/2023 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 17/01/2024 24.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 25/12/2023 20.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 22/12/2023 20.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 17/03/2024 20.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 11/12/2023 20.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 15/06/2024 20.800.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 23/03/2024 8.200.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 06/01/2024 8.200.000 VNĐ
Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp 09/12/2023 22.000.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 06/12/2023 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13/01/2024 10.800.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 02/03/2024 8.200.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ Chưa có lịch khai giảng 7.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 09/12/2023 7.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 15/12/2023 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân Chưa có lịch khai giảng 3.300.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Quản trị trải nghiệm khách hàng Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo 16/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 09/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 11/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 13/01/2024 3.200.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 26/02/2024 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 20/01/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 25/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 18/12/2023 3.200.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 13/03/2024 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 13/01/2024 1.800.000 VNĐ
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân 06/12/2023 2.600.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 08/12/2023 3.200.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 15/01/2024 2.600.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 19/01/2024 3.200.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 24/01/2024 3.200.000 VNĐ
Quản lý con người 24/12/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 07/01/2024 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 13/12/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp - Khóa cơ bản dành cho người không chuyên 02/03/2024 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 09/12/2023 3.200.000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

Khóa học Khai giảng Học phí
6 yếu tố cần có để khởi nghiệp thành công Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 23/12/2023 32.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 11/12/2023 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/01/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 25/03/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 24/04/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 25/05/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 24/06/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/07/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/08/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/09/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/10/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 24/11/2024 24.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 25/12/2024 24.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 30/03/2024 20.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 08/03/2024 20.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 09/12/2023 20.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 08/05/2024 20.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 20/04/2024 20.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09/11/2024 20.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 07/09/2024 20.800.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 8.200.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 30/03/2024 8.200.000 VNĐ
Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp 16/03/2024 22.000.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 20/12/2023 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 23/03/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 22/04/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 29/05/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 16/06/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 22/07/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 28/08/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 28/09/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 28/10/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 29/11/2024 10.800.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 23/12/2024 10.800.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 06/12/2023 7.800.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 05/01/2024 10.600.000 VNĐ
Tổ trưởng sản xuất 05/01/2024 5.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 05/01/2024 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 04/03/2024 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 04/05/2024 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 09/08/2024 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 18/10/2024 4.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 20/01/2024 8.200.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 06/04/2024 7.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 27/07/2024 7.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 30/11/2024 7.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 07/06/2024 12.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 13/11/2024 12.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 17/01/2024 3.200.000 VNĐ
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân 25/12/2023 2.600.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 06/01/2024 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 10/03/2024 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 14/06/2024 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 09/09/2024 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 16/12/2024 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 24/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 16/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 20/12/2023 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 09/03/2024 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 15/06/2024 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 26/10/2024 3.200.000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 06/12/2023 2.600.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 22/01/2024 3.200.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 04/05/2024 3.200.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 16/11/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 24/01/2024 1.800.000 VNĐ
Digital Marketing 08/03/2024 3.200.000 VNĐ
Quản lý con người 24/12/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 10/01/2024 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 03/04/2024 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 04/03/2024 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 05/01/2024 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 22/12/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết 21/01/2024 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng quản lý cơ bản Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng thuyết trình: Khoá cơ bản dành cho những người không chuyên Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Quản trị mua hàng 13/01/2024 3.200.000 VNĐ
Xây dựng chiến lược & lập kế hoạch kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Tăng trưởng hay thất bại? Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp vượt suy thoái Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Tiktok shop Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Chuyên đề

Khóa học Khai giảng Học phí
Phong thủy trong kinh doanh - Những bí mật thu hút tài lộc Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ

Chương trình đào tạo liên kết với trung tâm CSED

Khóa học Khai giảng Học phí
Quản trị sự đổi mới & sáng tạo Chưa có lịch khai giảng 2.723.809 VNĐ
Nâng cao Kỹ năng Đàm phán thương lượng Hợp đồng 02/12/2023 2.723.809 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút