CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 29/05/2023 28.800.000 VNĐ
CEO Toàn diện 12/11/2023 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 26/02/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/03/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/04/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/05/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 30/06/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/07/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/08/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/09/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/10/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 24/11/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 24/12/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 17/01/2024 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 17/05/2023 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 16/09/2023 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 10/01/2024 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 17/03/2023 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 28/07/2023 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 17/11/2023 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 22/02/2023 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 21/06/2023 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 18/10/2023 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 24/04/2023 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 21/08/2023 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 11/12/2023 18.800.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 06/05/2023 8.200.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 01/04/2023 8.200.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13/02/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 11/03/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 03/04/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 26/04/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 20/05/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 09/06/2023 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 24/02/2023 8.200.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ 22/02/2023 6.800.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ 12/07/2023 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 27/05/2023 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 09/12/2023 6.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 17/04/2023 4.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia Chưa có lịch khai giảng 12.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 24/02/2023 4.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Quản trị trải nghiệm khách hàng 13/05/2023 4.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo 18/02/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 15/04/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 11/02/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 04/03/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 10/04/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 06/05/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 08/06/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 08/07/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 07/08/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 09/09/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 09/10/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 04/11/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 11/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 13/01/2024 3.200.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 20/02/2023 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 22/04/2023 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 26/08/2023 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 20/01/2024 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 27/03/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 10/06/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 25/09/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 25/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 05/04/2023 3.200.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 27/03/2023 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 03/04/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 08/07/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16/10/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 13/01/2024 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 20/05/2023 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 14/04/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 27/02/2023 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 26/05/2023 2.200.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 08/12/2023 2.200.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 04/03/2023 2.600.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 21/04/2023 2.200.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 25/08/2023 2.200.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 19/01/2024 2.200.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 06/03/2023 3.200.000 VNĐ
Quản lý con người 01/04/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 08/04/2023 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 10/03/2023 1.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 22/04/2023 3.200.000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 18/03/2023 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 25/02/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/03/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/04/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 31/05/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 24/06/2023 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 22/03/2023 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 15/07/2023 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 06/11/2023 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 27/02/2023 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 25/06/2023 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 06/10/2023 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 14/04/2023 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 09/08/2023 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 09/12/2023 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 08/05/2023 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 22/09/2023 18.800.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 04/03/2023 8.200.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 10/06/2023 8.200.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 08/02/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 25/02/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 22/03/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 22/04/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 29/05/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 03/06/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 28/06/2023 8.600.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 24/03/2023 6.800.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 10/05/2023 10.600.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 13/10/2023 10.600.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 01/03/2023 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 19/05/2023 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 11/08/2023 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 10/11/2023 4.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 11/02/2023 8.200.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 24/06/2023 8.200.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 15/04/2023 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 04/11/2023 6.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 17/03/2023 12.800.000 VNĐ
Quản trị tài chính thời đại dịch & suy thoái kinh tế Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 20/02/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 25/03/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 17/04/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 27/05/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/06/2023 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 18/02/2023 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 06/05/2023 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 15/03/2023 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 01/04/2023 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 03/06/2023 3.200.000 VNĐ
Quản trị trải nghiệm khách hàng Chưa có lịch khai giảng 4.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 18/03/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 17/05/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 15/04/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 07/06/2023 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 13/05/2023 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 28/10/2023 3.200.000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 24/02/2023 2.200.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 24/03/2023 3.200.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 21/07/2023 3.200.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 13/11/2023 3.200.000 VNĐ
Quản trị rủi ro trong kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 08/04/2023 3.200.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 14/10/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 25/02/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 15/03/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 19/05/2023 1.800.000 VNĐ
Chiến lược cạnh tranh Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital 14/04/2023 3.200.000 VNĐ
Marketing Digital 14/08/2023 3.200.000 VNĐ
Marketing Digital 08/12/2023 3.200.000 VNĐ
Quản lý con người 01/04/2023 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 23/06/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 02/04/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 30/06/2023 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 05/05/2023 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 31/03/2023 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 21/06/2023 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 31/03/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 07/07/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 13/02/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 14/04/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 26/07/2023 3.200.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Xây dựng chiến lược & lập kế hoạch kinh doanh 08/02/2023 1.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ

Chuyên đề

Khóa học Khai giảng Học phí
Tái cấu trúc Doanh nghiệp Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ
Doanh nghiệp làm thế nào để số hóa thành công Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Tỉnh thành khác

Hải Phòng

Thanh Hoá

Hải Dương

Quảng Ninh

Phú Thọ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút