CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 27/11/2022 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 22/10/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 21/11/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 16/12/2022 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 09/12/2022 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 17/03/2023 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 10/10/2022 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 16/11/2022 18.800.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 05/11/2022 8.200.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 8.200.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 17/10/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 11/11/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 05/12/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 24/12/2022 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 24/12/2022 8.200.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ 07/12/2022 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 22/10/2022 6.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 02/11/2022 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân 24/02/2023 4.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 26/11/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 07/11/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 03/12/2022 3.200.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 23/11/2022 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 19/11/2022 3.200.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người 17/12/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 15/10/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 10/10/2022 3.200.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 26/10/2022 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 02/12/2022 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 10/12/2022 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 28/10/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 21/10/2022 2.200.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 30/11/2022 2.600.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 18/11/2022 2.200.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 17/10/2022 3.200.000 VNĐ
Quản lý con người 15/10/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 25/11/2022 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 14/11/2022 1.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 17/12/2022 3.200.000 VNĐ

CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 24/12/2022 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/10/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/11/2022 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/12/2022 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 18/11/2022 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 30/10/2022 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 19/12/2022 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 07/11/2022 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 18.800.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp Chưa có lịch khai giảng 8.200.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 03/12/2022 8.200.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 17/10/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 29/10/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 16/11/2022 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 10/12/2022 8.600.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 23/12/2022 6.800.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 31/10/2022 10.600.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 07/10/2022 4.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 15/10/2022 8.200.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 12/11/2022 6.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 16/12/2022 12.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/10/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 23/11/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/12/2022 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 14/10/2022 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 05/12/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 09/12/2022 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 29/10/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 10/10/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 14/12/2022 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 26/11/2022 3.200.000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 04/11/2022 2.200.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 25/11/2022 3.200.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 09/12/2022 3.200.000 VNĐ
Quản trị rủi ro trong kinh doanh 24/10/2022 1.800.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 05/11/2022 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 16/11/2022 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital 29/10/2022 3.200.000 VNĐ
Quản lý con người 26/10/2022 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 26/11/2022 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 28/12/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 07/12/2022 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 02/11/2022 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 24/12/2022 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 07/10/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 02/12/2022 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 28/12/2022 2.800.000 VNĐ
Xây dựng chiến lược & lập kế hoạch kinh doanh 28/11/2022 1.800.000 VNĐ

Chuyên đề

Khóa học Khai giảng Học phí
Tái cấu trúc Doanh nghiệp 19/10/2022 200.000 VNĐ

Tỉnh thành khác

Hải Phòng

Thanh Hoá

Hải Dương

Quảng Ninh

Phú Thọ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút