Chuyên gia Nguyễn Trương Minh

Nguyễn Trương Minh
Nguyễn Trương Minh
Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị

Nguyên Giám đốc dự án đào tạo của World Bank

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút