Giảng viên Đào Xuân Khương

Đào Xuân Khương
Đào Xuân Khương
Chuyên gia - Giảng viên

- Chuyên gia tư vấn phân phối và bán lẻ
- Tiến sỹ Bán lẻ hiện đại, tham gia nghiên cứu Marketing tại Mỹ và bán lẻ tại Đức
- Chủ tịch Công ty KCP Việt Nam, Nguyên Giám đốc điều hành Melinh Plaza, Nguyên Giám đốc điều hành KOWIL Việt Nam, Nguyên Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Phú Thái, Nguyên Giám đốc bán hàng P&G Việt Nam.

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút