Chuyên gia Liew Eng Seong

Liew Eng Seong
Liew Eng Seong
Chuyên Gia

Chuyên gia Liew Eng Seong là một tấm gương sáng về đam mê chia sẻ kiến thức và phát triển cá nhân. Với mong muốn trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn hàng đầu tại Johor Bahru, Malaysia, ông đã không ngừng nỗ lực truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm của mình cho mọi người, giúp họ nâng cao và phát triển bản thân. Chuyên gia Liew Eng Seong cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp, phát triển tài năng và nắm vững kỹ năng vận hành qua 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm tại bốn công ty khác nhau, từ công ty niêm yết đến công ty đa quốc gia. 

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút