Chuyên gia Đoàn Đức Minh

Đoàn Đức Minh
Đoàn Đức Minh
Chuyên gia - Giảng viên

Làm việc trong mảng tín dụng cá nhân và doanh nghiệp tại Ngân hàng United Overseas Bank (Singapore) - CN Hồ Chí Minh; Ngân hàng Shinhan Việt Nam (Hàn Quốc).

Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Quản trị tài chính chương trình Kế toán trưởng của Viện Quản Trị Doanh Nghiệp; chương trình liên kết Cử nhân quốc tế tại Viện Đào tạo Quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh doanh (Hệ nghiên cứu) và Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh tại Viện Đào tạo Quốc tế - ĐH Kinh tế TPHCM.

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút