Lễ tôn vinh sự học doanh nhân: Khát vọng 2045

        Sự kiện         admin

PTI CONVOCATION - Lễ tôn vinh sự học doanh nhân sẽ được PTI tổ chức vào ngày 17/6 tại HN và 24/6 tại TP.HCM với chủ đề “Khát vọng 2045”. Chương trình là nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập PTI và 10 năm thành lập PTI HCM. 

 

Khát vọng quốc gia phát triển

Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, hai tiếng khát vọng vẫn luôn thường trực xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó là khát vọng về một Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, độc lập, tự chủ; khát vọng xây dựng một quốc gia phát triển thịnh vượng, tự cường, văn minh, giàu đẹp. Những khát vọng đó được hiện thực hóa bằng hành động rất cụ thể qua mỗi thời kỳ lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
Việt Nam có tầm nhìn và khát vọng về một quốc gia thịnh vượng vào năm 2045-mốc lịch sử 100 năm độc lập. Vào năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu là một nước phát triển, gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập cao trên thế giới và là thành viên có trách nhiệm, chia sẻ trở lại với cộng đồng quốc tế trong những thập niên tới.

 

Khát vọng doanh nhân

Khát vọng đến từ mỗi cá nhân và trở thành nguồn nội sinh mạnh mẽ của dân tộc. Hạt nhân của khát vọng phát triển đất nước chính là các doanh nghiệp được lãnh đạo bởi cộng đồng doanh nhân lớn mạnh trong và ngoài nước.
Doanh nhân là một bộ phận đặc thù của tri thức với sứ mệnh cao cả đưa tri thức trở thành những sản phẩm làm tăng giá trị sống của Con người. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, công nghệ số hóa như hiện nay, doanh nhân Việt Nam đóng vai trò là lực lượng tiên phong, có đóng góp không nhỏ vào sự thịnh vượng và phát triển, tự chủ tự cường, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 
.
Trên tinh thần đó, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI tổ chức Lễ tôn vinh sự học dành cho doanh nhân – PTI Convocation với chủ đề: “Khát vọng 2045 – Aspiration 2045”.

 

ltv

 

Lễ tôn vinh là một sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI và 10 năm thành lập PTI HCM. Sự kiện được tổ chức với mục đích cao đẹp nhằm tôn vinh sự học của giới doanh nhân nói riêng và các tầng lớp trong xã hội. Đồng thời, tri ân những chuyên gia, giảng viên đã góp phần không nhỏ trong việc lan tỏa những giá trị tri thức, nâng cao trình độ doanh trí nước nhà. Chương trình mong muốn góp phần khơi dậy tinh thần doanh nhân, khát vọng doanh nhân, cống hiến và phụng sự vì sự phát triển của đất nước. 

Lễ tôn vinh sự học doanh nhân được tổ chức dành cho hơn 1000 anh chị học viên đến từ các lớp giám đốc tại mỗi điểm cầu HN và HCM.

Tại Hà Nội: 

CEO TD 27, 
CEO 166, CEO 167, CEO 168, CEO 169, CEO 170, CEO 171, CEO 172 , CEO 173
CFO 64, CFO 65, CHRO 41, CHRO 42, CCO 36, CCO 37, CMO 38.
Thời gian và địa điểm tổ chức:

  • Thời gian: 13h00, thứ Bảy, ngày 17/6/2023
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lê Hồng Phong 

Tại TP.HCM: 

CEO TD 19, 
CEO 81, CEO 82, CEO 83, CEO 84, CEO 85, CEO 86, CEO 87 
CFO 26, CFO 27, CHRO 26, CHRO 27, CCO 26, CCO 27, CCO 28, CMO 23, CPO 14.

Thời gian và địa điểm tổ chức: 

  • Thời gian: 13h30, thứ Bảy,  ngày 24/6/2023
  • Địa điểm: Khách sạn Rex Sài Gòn

Để tham dự sự kiện, anh chị học viên đăng ký với trợ giảng các lớp.

Sự kiện liên quan

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút