Chuyên gia NGUYỄN TẤT THỊNH

NGUYỄN TẤT THỊNH
NGUYỄN TẤT THỊNH
Chuyên gia - Giảng viên

- Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương.

- Giảng viên cao cấp tại Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI và PBS.

- Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia.

- Chuyên gia chiến lược & xây dựng tổ chức.

Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông: Truyền bá, reo rắc, thức tỉnh - Đây cũng chính là triết lý đào tạo của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.

Ông cũng là tác giả của những cuốn sách được giới doanh nhân quan tâm như:

“Nghề Giám đốc”, Nxb Chính trị Quốc Gia, 2002.

“Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam”, Nxb Phụ nữ, năm 2006.

“Hành trình nhân sinh quan – Phản tỉnh trên đường trải nghiệm”, Nxb Thông tin – Truyền thông, năm 2011.

“Quản trị & lãnh đạo Tổ chức – Từ Giá trị đến Sức mạnh”, Nxb Đà Nẵng, năm 2020.

“Sáng đời vinh nghiệp”, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, năm 2023.

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút