CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

“Giám đốc Tài chính”, tiếng Anh là Chief Financial Officer (CFO) là một vị trí quan trọng của doanh nghiệp. Nếu thiếu đi vị trí này Ban lãnh đạo không thể quản lý tài chính một cách bài bản và chuyên nghiệp. Công việc của Giám đốc tài chính đòi hỏi những kỹ năng và phẩm chất đặc biệt, họ đóng vai trò hoàn toàn khác đối với kế toán vì rất nhiều nhiệm vụ của Giám đốc tài chính mà kế toán trưởng không thể thực hiện được.

Ở các tổ chức chuyên nghiệp, Giám đốc tài chính là vị trí không thể thiếu, tình trạng thiếu Giám đốc Tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã dẫn đến các hậu quả nghiệm trọng. Vì có ít doanh nghiệp Việt Nam có chức danh Giám đốc tài chính theo đúng nghĩa nên ban lãnh đạo của doanh nghiệp này thiếu một cán bộ quản lý chuyên nghiệp nhằm thường xuyên đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, có không ít trường hợp, Tổng giám đốc/ Giám đốc, Hội đồng quản trị hoàn toàn không nắm được thực trạng tài chính của doanh nghiệp mình, khi phát hiện ra những dấu hiệu xấu như nợ khó đòi tăng lên quá mức cho phép, nợ phải trả cộng dồn quá cao, hiệu quả kinh doanh thấp…thì xử lý không kịp. Khóa học “CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp” do Trường Đào tạo Doanh nhân PTI tổ chức sẽ trang bị cho những CFO những kiến thức cơ bản mà một CFO chuyên nghiệp phải có: nắm được đầy đủ mọi hoạt động quản trị kế toán cho một doanh nghiệp, theo dõi thông tin bộ máy tài chính, chuyển thông tin kế toán thành “thông tin tài chính”. Dựa trên kết quả đó Giám đốc tài chính thoát khỏi việc điều hành tác nghiệp để tiến tới mức độ cao hơn đó là vận dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hóa vốn trong doanh nghiệp.

Thành phần tham dự :

  • Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp;
  • Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lai
  • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám Đốc Tài chính;
  • Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp;
  • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.
  • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO cần phải có
  • Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO);
STT CHUYÊN ĐỀ/SUBJECT Thời lượng
Buổi Tiết
01 Chân dung CFO

 

- Vai trò, vị trí của giám đốc tài trong bộ máy tổ chức Doanh nghiệp;

- Các công cụ tài chính của doanh nghiệp;

- Các tiền đề và quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.

02 08
02 Tổ chức tài chính doanh nghiệp

 

Kế toán và tài chính;

- Chức năng nhiệm vụ và tổ chức công tác tài chính.

01 04
03 Phân tích tài chính doanh nghiệp & chiến lược tài chính doanh nghiệp

 

- Phân tích báo cáo tài chính thông qua các hệ số tài chính;

- Phân tích Dupont, mô hình tài  trợ vốn lưu động;

- Chính sách vay nợ của doanh nghiệp.

03 12
04 Hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp

 

Phân tích hòa vốn và ý nghĩa;

- Tác động của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận của doanh nghiệp;

- Đòn bẩy và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh;

- Đòn bẩy tài chính và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính.

02 08
05 Giá trị thời gian của tiền

 

- Giá trị thời gian của tiền;

- Giá trị tương lai và giá trị hiện tại;

- Sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong việc ra quyết định tài chính.

01 04
06 Quyết định đầu tư vốn (thẩm định dự án đầu tư)

 

Dòng tiền của dự án đầu tư;

- Các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án đầu tư;

- Các phương pháp đánh giá và  lựa chọn dự án đầu tư;

- Tác động của vay nợ tới hiệu quả dự án đầu tư.

03 12
07 Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức

 

- Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp;

- Quy định phân phối lợi nhuận của công ty mà Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Các hình thức & chính sách cổ tức của công ty cổ phần;

- Quy trình chi trả cổ tức của công ty.

02 08
08 Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

 

- Tổng quan về lập kế hoạch tài chính;

- Các công cụ và phương pháp lập kế hoạch tài chính;

- Tình huống lập kế hoạch tài chính.

02 08
09 Kế toán doanh nghiệp

 

- Kế toán tài chính doanh nghiệp;

- Kê toán quản trị doanh nghiệp.

04 16
10 Thuế và các chính sách Thuế

 

- Tổng quan hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam;

- Một số loại thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

- Hóa đơn, chứng từ.

02 08
11 Luật tài chính

 

- Tài chính trong pháp luật về doanh nghiệp;

- Pháp luật về hợp đồng.

02 08
12 Chuyên đề hội thảo

 

Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế.

01 04
13 Hội thảo kinh tế & kinh doanh 02 08
14 Tổng kết & Trao “Chứng Chỉ Tốt Nghiệp” 01 04
  Tổng cộng 28 112
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 03 tháng 11/08/2019 11/11/2019 Chủ nhật

Sáng: 8h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 03 tháng 16/10/2019 16/01/2020 Thứ 4, Thứ 5

Tối: 18h00 - 21h00

NGUYỄN TẤT THỊNH
Chuyên gia - Giảng viên
VŨ CÔNG TY
Chuyên gia - Giảng viên
Nguyễn Trí hiếu
Chuyên gia
Nguyễn Văn Phụng
Chuyên gia - Giảng viên
Vũ Văn Ninh
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút