CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

Ở các nước phát triển, Giám đốc tài chính là một chức danh không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp. Giám đốc tài chính là một thành viên trong Ban Giám đốc của công ty và chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề về quản lý tài chính của doanh nghiệp; cụ thể giám đốc tài chính sẽ trực tiếp tổ chức, chỉ đạo và điều hành các công việc của bộ phận kế toán và công việc của bộ phận tài chính trong doanh nghiệp. Giám đốc tài chính giữ vị trí vô cùng quan trọng trong việc duy trì nền tảng tài chính vững mạnh giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Giám đốc tài chính sẽ tham gia sâu vào việc hoạch định các chính sách và các chiến lược tài chính, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp. Ở thời điểm khủng hoảng và suy thoái kinh tế hiện nay, giữa những khó khăn tài chính ở cả môi trường kinh tế vĩ mô lẫn trong phạm vi doanh nghiệp, Giám đốc tài chính có vai trò quyết định trong chiến lược kiểm soát dòng tiền, quản trị rủi ro, từng bước hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng. Hiện nay, ở Việt Nam mới chỉ có rất ít doanh nghiệp có chức danh Giám đốc tài chính theo đúng nghĩa khoa học của vị trí này và phần lớn các CFO đều chưa được đào tạo bài bản, ít được cập nhật thường xuyên kiến thức quản trị tài chính hiện đại. Nắm bắt được thực tế và nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã xây dựng chương trình đào tạo “Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp” nhằm trang bị những kiến thức cơ bản mà một CFO chuyên nghiệp phải có: nắm được đầy đủ mọi hoạt động quản trị kế toán cho một doanh nghiệp, theo dõi thông tin bộ máy tài chính, chuyển thông tin kế toán thành “thông tin tài chính”. Dựa trên kết quả đó Giám đốc tài chính thoát khỏi việc điều hành tác nghiệp để tiến tới mức độ cao hơn đó là vận dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hóa vốn trong doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia

  • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);
  • Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp;
  • Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lai.
  • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám Đốc Tài chính;

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.
  • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO cần phải có
  • Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO);
STT CHUYÊN ĐỀ THỜI LƯỢNG
BUỔI TIẾT
01 Chân dung một CFO chuyên nghiệp/ Portrait of a professional CFO 02 08
• Vai trò, vị trí của giám đốc tài chính trong bộ máy tổ chức Doanh nghiệp;

• Các công cụ tài chính của doanh nghiệp;

• Các tiền đề và quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.
02 Tổ chức tài chính doanh nghiệp/ Corporate financial organization 01 04
• Kế toán và tài chính;

• Chức năng nhiệm vụ và tổ chức công tác tài chính.
03 Phân tích tài chính doanh nghiệp & chiến lược tài chính doanh nghiệp/ Corporate financial analysis and strategy 03 12
• Phân tích báo cáo tài chính thông qua các hệ số tài chính;

• Phân tích Dupont, mô hình tài trợ vốn lưu động;

• Chính sách vay nợ của doanh nghiệp.
04 Hệ thống đòn bẩy tài chính doanh nghiệp/ Corporate leverage system 02 08
• Phân tích hòa vốn và ý nghĩa;

• Tác động của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận của doanh nghiệp;

• Đòn bẩy và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh;

• Đòn bẩy tài chính và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính.
05 Quản trị thời gian của tiền/ Time management of money 01 04
• Giá trị thời gian của tiền;

• Giá trị tương lai và giá trị hiện tại;

• Sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong việc ra quyết định tài chính.
06 Quyết định đầu tư vốn/ Capital investment decisions 03 12
• Dòng tiền của dự án đầu tư;

• Các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án đầu tư;

• Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư;

• Tác động của vay nợ tới hiệu quả dự án đầu tư.
07 Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức/ Profit distribution and dividend policy 02 08
• Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp;

• Quy định phân phối lợi nhuận của công ty mà Nhà nước làm chủ sở hữu;

• Các hình thức & chính sách cổ tức của công ty cổ phần;

• Quy trình chi trả cổ tức của công ty.
08 Lập kế hoạch tài chính/ Financial planning 02 08
• Tổng quan về lập kế hoạch tài chính;

• Các công cụ và phương pháp lập kế hoạch tài chính;

• Tình huống lập kế hoạch tài chính.
09 Kế toán doanh nghiệp/ Corporate Accounting 04 16
• Kế toán tài chính doanh nghiệp;

• Kế toán quản trị doanh nghiệp.
10 Thuế & các chính sách Thuế/ Tax & tax policies 02 08
• Tổng quan hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam;

• Một số loại thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

• Hóa đơn, chứng từ.
11 Quản lý đội ngũ/ Team management 02 08
• Con người và đội ngũ kế toán tài chính;

• Kỹ năng quản lý lãnh đạo đội ngũ
12 Chuyên đề hội thảo/ Seminar & Workshop 01 04
13 Hội thảo kinh tế & kinh doanh/ Economics & Business Workshop 02 08
14 Lễ trao "Chứng nhận tốt nghiệp"/ "Graduation Certificate" Ceremony 01 04
  Tổng cộng 28 112
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG THỨ Thời gian
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 03 tháng 18/10/2024 Thứ 6, Thứ 7

Tối: 18h00 - 21h00

NGUYỄN TẤT THỊNH
Chuyên gia - Giảng viên
VŨ CÔNG TY
Chuyên gia - Giảng viên
Lê Quang Hạnh
Chuyên gia - Giảng viên
Đinh Viết Huyễn
Chuyên gia - Giảng Viên
NGUYỄN CÔNG HIỆP
Chuyên Gia - Giảng Viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút