Chuyên gia Phạm Hoàng Ngân

Phạm Hoàng Ngân
Phạm Hoàng Ngân
Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về Quản lý Điều hành & Chuỗi cung ứng

Phó TGĐ Điều hành chuỗi cung ứng ICP Việt Nam

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút