ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Giám sát bán hàng chuyên nghiệp

Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Nghi lễ ngoại giao dành cho DN

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Tài chính dành cho Lãnh đạo

Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

25/09/2021 3.200.000 VNĐ

Nghệ thuật đàm phán & thương lượng

Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ

Kiểm soát chi phí & tính giá thành

Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Xem tướng tay để biết người

15/12/2021 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút