ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Tài chính dành cho Lãnh đạo

Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

09/05/2020 2.800.000 VNĐ

Nghệ thuật đàm phán & thương lượng

Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ

1501 cách khen thưởng nhân viên

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Marketing Online cấp tốc

30/05/2020 2.800.000 VNĐ

Kiểm soát chi phí & tính giá thành

Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ

Xem tướng tay để biết người

08/05/2020 1.800.000 VNĐ

Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút