ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Giám sát bán hàng chuyên nghiệp

16/11/2020 2.800.000 VNĐ

Nghi lễ ngoại giao dành cho DN

25/11/2020 2.200.000 VNĐ

Tài chính dành cho Lãnh đạo

09/11/2020 2.800.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

28/11/2020 2.800.000 VNĐ

1501 cách khen thưởng nhân viên

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Marketing Online cấp tốc

31/10/2020 2.800.000 VNĐ

Xem tướng tay để biết người

02/12/2020 1.800.000 VNĐ

Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút