Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S

Thông qua việc nghiên cứu những công ty hàng đầu tại Mỹ, chuyên gia tư vấn của công ty McKinsey là Tom Peters và Robert Waterman đã đúc rút ra 7 yếu tố tạo nên thành công cho doanh nghiệp.

7 yếu tố này bao gồm 3 yếu tố cứng: Chiến lược (Strategy); Cơ cấu (Structure); Hệ thống (System); Và 4 yếu tố mềm: Kỹ năng (Skills); Đội ngũ (Staff); Phong cách quản lý (Style of management); Giá trị được chia sẻ (Shared Values).

Thêm vào đó, Chiến lược dẫn đầu (Leadership Strategy) được khởi xướng bởi Tập đoàn General Electric theo phương pháp mô phỏng là một chuyên đề đào tạo Chiến lược vô cùng thực tiễn (đã và đang được triển khai đào tạo MBA tại hơn 400 trường Đại học danh tiếng và nhiều công ty lớn).

Như vậy có thể thấy 7S thực chất là công cụ quản trị doanh nghiệp, được kết hợp với phương pháp mô phỏng giải pháp kinh doanh để số hóa và tự động hóa Doanh nghiệp; Nhằm thích nghi nhanh với xu hướng dịch chuyển và biến động không ngừng trong nền kinh tế hiện đại. Có thể khẳng định rằng, sự kết hợp hài hòa 7 yếu tố sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận với hệ thống quản trị hiện đại nhất, tận dụng được các nguồn lực, nắm bắt được các cơ hội từ thị trường và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trên cơ sở những nghiên cứu sâu sắc, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI quyết định xây dựng chương trình đào tạo “Chiến lược dẫn đầu và Hệ vận hành 7S”. Chương trình sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thực tế, giá trị hữu ích cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Đối tượng tham gia

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Giám đốc chức năng, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…;
  • Đội ngũ quản lý cấp trung: các Trưởng bộ phận, Giám đốc cơ sở, cửa hàng, … ;

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

  • Hiểu rõ 7 yếu tố để kết hợp hài hòa và tương thích;
  • Tạo ra bộ công cụ mô phỏng, dự báo và quản trị phù hợp nhất với đơn vị mình;
  • Hiện thực hóa bốn mục tiêu trong thẻ điểm cân bằng (BSC) của doanh nghiệp.

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

P1

Chiến lược dẫn đầu/ Strategy

Chuyên sâu về chiến lược và chiến thuật

Biết cách làm thế nào để phát huy lợi thế cạnh tranh của DN

Phân bổ và liên kết các nguồn lực, chiến thuật chức năng của DN

Xây dựng lộ trình phát triển với chiến lược dài hạn

P2

Cơ cấu tổ chức / Structure

Cơ cấu tổ chức phù hợp và phục vụ cho chiến lược

Tác động văn hóa Doanh nghiệp

Làm rõ vai trò trách nhiệm và mối quan hệ ràng buộc trong DN

Lựa chọn Tập quyền & Phân quyền cho phù hợp với Văn hóa DN

Tổ chức bộ máy tối ưu trong doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả

P3

Hệ thống/ System

Công cụ giúp người lao động làm việc hàng ngày để đạt các mục tiêu

Xác định rõ các quy trình và dòng công việc thường ngày

Thúc đẩy tính hiệu quả và sự hài lòng của người lao động

Hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc, hệ thống tài liệu, phân quyền, phân cấp…

P4

Con người/ Staff

Xác định số lượng và mẫu hình các nhân viên trong Doanh nghiệp

Cơ sở để quản lý năng lực nhân viên

Tạo lợi thế cạnh tranh của Doanh nghiệp từ nguồn nhân lực

P5

Kỹ năng/ Skills

Xác định các năng lực cốt lõi của nhân viên để thực hiện công việc của DN

Để phát triển DN thành công sẽ cần những kỹ năng thiết yếu nào

P6

Phong cách quản lý/ Style of Management

Tạo ra niềm tin - giá trị cốt lõi

Đưa ra những qui tắc chung và phong cách quản lý trong Doanh nghiệp

Tập trung vào lãnh đạo hành vi, sự tương tác và văn hóa của DN

P7

Chia sẻ giá trị/ Share values

Bao gồm cả tầm nhìn & sứ mệnh của DN

Đây là những giá trị cốt lõi của công ty và kết nối tất cả 6 yếu tố còn lại

Là những nguyên tắc nền tảng của doanh nghiệp

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 08 buổi 27/10/2023 18/11/2023 Thứ 6, Thứ 7

Tối: 18h00 – 21h00

Đỗ Hoài Nam
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Kim chỉ nam cho DN thời hậu COVID-19
Chưa có lịch khai giảng 1.200.000 VNĐ
Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân
Chưa có lịch khai giảng 4.800.000 VNĐ
Tinh hoa quản trị
Chưa có lịch khai giảng 6.800.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ
13/11/2023 7.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút