ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Rèn luyện văn phong của CEO

03/11/2019 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Marketing Digital

Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Xây dựng bản mô tả công việc

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Doanh nhân với gia đình và sức khoẻ

Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ

Nâng cao hiệu quả trong bán hàng

Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút