ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Tài chính dành cho Lãnh đạo

04/03/2019 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

21/01/2019 2.600.000 VNĐ

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý kho

26/01/2019 2.600.000 VNĐ

Quản trị thuế an toàn

Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ

Phân tích báo cáo tài chính

06/04/2019 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng làm việc hiệu quả

19/04/2019 2.200.000 VNĐ

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút