ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Tài chính dành cho Lãnh đạo

03/07/2019 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

Chưa có lịch khai giảng 4.200.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06/07/2019 2.600.000 VNĐ

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý kho

14/09/2019 2.600.000 VNĐ

Phân tích báo cáo tài chính

29/06/2019 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng làm việc hiệu quả

11/10/2019 2.200.000 VNĐ

Quản lý & giám sát bán hàng hiệu quả

Chưa có lịch khai giảng 4.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút