ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Tài chính dành cho Lãnh đạo

25/11/2019 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06/11/2019 2.600.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý kho

04/01/2020 2.800.000 VNĐ

Phân tích báo cáo tài chính

Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng làm việc hiệu quả

03/01/2020 2.200.000 VNĐ

Quản lý & giám sát bán hàng hiệu quả

Chưa có lịch khai giảng 4.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút