ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Tài chính dành cho Lãnh đạo

15/05/2019 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

20/04/2019 2.600.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý kho

11/05/2019 2.600.000 VNĐ

Phân tích báo cáo tài chính

29/06/2019 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng làm việc hiệu quả

19/04/2019 2.200.000 VNĐ

Quản lý & giám sát bán hàng hiệu quả

Chưa có lịch khai giảng 4.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút