ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Tài chính dành cho Lãnh đạo

04/03/2020 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

17/02/2020 2.600.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý kho

Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ

Phân tích báo cáo tài chính

30/03/2020 2.600.000 VNĐ

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Chưa có lịch khai giảng 2.200.000 VNĐ

Quản lý & giám sát bán hàng hiệu quả

Chưa có lịch khai giảng 4.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút