Chiến lược phát triển kênh phân phối và chuỗi cửa hàng bán lẻ (văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm)

Đối tượng tham gia

 1. Chủ doanh nghiệp sản xuất, phân phối cần xây dựng kênh phân phối
 2. Chủ doanh nghiệp sản xuất, phân phối, bán lẻ cần xây dựng chuỗi cửa hàng
 3. Tổng giám đốc , phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh phân phối, bán lẻ
 4. Giám đốc marketing, giám đốc kinh doanh và giám đốc chuỗi cửa hàng
 5. Quản lý cửa hàng, cửa hàng trưởng, chủ cửa hàng, chủ shop
 • Ba trung tâm của doanh nghiệp từ khởi nghiệp đến thành công
 • Doanh nghiệp nên tập trung vào đối thủ cạnh tranh hay khách hàng
 • Chiến lược cạnh tranh hay chiến lược đại dương xanh
 • Chiến lược thu hút khách mới & quản trị kênh thời đại số 4.0

Break: Hỏi đáp: Giám đốc kênh phân phối & thu hút khách hàng

 • Bản đồ hành trình mua của khách hàng thời đại số 4.0
 • Ba cấp độ trải nghiệm khách hàng & quản trị chuỗi bán lẻ
 • Gia tăng giá trị vòng đời khách hàng & Văn hoá lấy khách hàng là trung tâm

       Break: Hỏi đáp: Giám đốc chuỗi bán lẻ & trải nghiệm khách hàng

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đào Xuân Khương
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút