Lãnh đạo từ giá trị đến sức mạnh

Khoa học quản trị là tinh hoa kết hợp của ba ngành:

• Algorithm (trình tự logic của các hành vi).

• Bionic (học hỏi những cách thông minh của sinh vật).

• Cybernetics (điều khiển các quá trình mục tiêu).

Để hoàn thành những nhóm công việc lớn, những đại sự cần đến tổ chức với phương pháp quản trị kết hợp được tinh hoa của ba lĩnh vực nêu trên để thông minh, tiêu chuẩn, quy mô, tốc độ, và tương kết.

Chúng ta biết trình độ Quản trị một tổ chức thể hiện:

• Tính công nghệ của kỹ thuật toàn diện

• Tính chuẩn mực văn minh của thời đại

• Tính thị trường - xã hội được đáp ứng đầy đủ

Có nhiều người làm việc tốt với chuyên môn, công cụ và điều kiện tĩnh. Nhưng khi làm việc với nhau, với bài toán mục tiêu lớn và trong môi trường biến động ... lúc ấy đòi hỏi nhà quản trị có tư duy cao rộng, thiết lập và vận hành tổ chức tin cậy hiệu quả, dụng được phương pháp tầm vóc (cao hơn, xa hơn, mạnh hơn) vượt trên các kĩ năng riêng lẻ, sự hạn chế của các nguồn lực, thách thức của môi trường.

Với mục tiêu mang đến những kiến thức và kỹ năng cần thiết về lãnh đạo và quản trị, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI kết hợp với chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh biên soạn và tổ chức chương trình “Lãnh đạo từ giá trị đến sức mạnh”.

Đối tượng tham gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc);

- Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý, điều hành trong doanh nghiệp;

- Những người có hoài vọng trở thành  một “nhà lãnh đạo doanh nghiệp” trong tương lai.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể

- Xây dựng nhân hiệu lãnh đạo phù hợp với bản thân.

- Nắm được những nguyên lý, những mô hình, giá trị và phương pháp lãnh đạo, những nghệ thuật lãnh đạo vượt lên trên các phong cách.

- Nắm được cẩm nang các tình huống lãnh đạo.

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1

Những nguyên lý lãnh đạo mẫu số chung cho mọi phong cách

Phần 2

Mô hình lãnh đạo kết hợp các thuyết “X, Y, Z và @” tác động vào quản trị

Phần 3

Những giá trị và phương pháp lãnh đạo tạo lực lượng và sức mạnh

Phần 4

Nghệ thuật lãnh đạo vượt trên các phong cách và nguyên tắc

Phần 5

Kỹ năng truyền thông và làm tư tưởng của lãnh đạo

Phần 6

Lãnh đạo tiếp cận và kiến tạo các cơ hội

Phần 7

Lãnh đạo và phương pháp thẩm định, sử dụng người

Phần 8

Tạo dựng nhân hiệu cho lãnh đạo

Phần 9

Cẩm nang lãnh đạo trong các tình huống

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
NGUYỄN TẤT THỊNH
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Thành công trong công việc
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
02/12/2022 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
28/10/2022 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút