CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

CEO Toàn diện

25/10/2021 26.800.000 VNĐ

Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp

Chưa có lịch khai giảng 8.200.000 VNĐ

Digital CMO

27/10/2021 12.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút