Chương trình tham quan kiến tập: Bắc Kinh - Tây An - Thượng Hải

        Sự kiện         admin

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN KIẾN TẬP
BẮC KINH - TÂY AN - THƯỢNG HẢI
Thời gian:  01/3/2024 đến 07/3/2024 (07 ngày 06 đêm)

tham-quan-trung-quoc-1

 

tham-quan-trung-quoc-2

 

tham-quan-trung-quoc-3

 

tham-quan-trung-quoc-4

 

tham-quan-trung-quoc-5

 

tham-quan-trung-quoc-6

 

tham-quan-trung-quoc-7

 

tham-quan-trung-quoc-8

 

tham-quan-trung-quoc-9

Sự kiện liên quan

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút