Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo T2

Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo T2

Tựa sách: Xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo T2
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lĩnh vực:
Năm xuất bản: 2011
Số trang 454 trang
Giá sách: 176.000 VNĐ
Sách có bán tại: Thư viện PTI

Việc lập kế hoạch marketing một cách chặt chẽ như là một quá trình toàn diện, liên tục, có tính lồng ghép và từng bước đưa ra quyết định và hành động. Với việc dùng phương pháp tiếp cận nghiêm ngặt, doanh nghiệp sẽ đi theo một quy trình 10 bước, quy tắc nhưng lô-gic cho phép doanh nghiệp xác định các vấn đề, câu trả lời, câu hỏi một cách chính xác và ra quyết định. Mỗi bước sẽ được mô tả trong ô về việc lập kế hoạch marketing chặt chẽ và chúng sẽ được hoàn thành trước khi đi đến bước tiếp theo. Bên cạnh đó, những bước chính như việc doanh nghiệp rà soát lại sẽ được tách ra thành bảng riêng, theo những bước quy định để có thể cung cấp một cách rõ ràng và hiệu quả hơn sơ đồ các bước đi để có thể chuẩn bị một kế hoạch marketing hiệu quả.

Tập 2: Kế hoạch Marketing (gồm 16 chương): Nội dung triển khai hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành trình tự tất cả bước trong quy trình lập kế hoạch Marketing từ việc xác định mục tiêu bán hàng, thị trường mục tiêu, mục tiêu marketing, định vị thương hiệu, đến việc đưa ra chiến lược marketing, chiến lược sản phẩm, định giá sản phẩm, phân phối…

Sách cùng thể loại

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút