CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Tài chính dành cho Lãnh đạo

Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

29/07/2024 3.200.000 VNĐ

Nghiệp vụ quản lý kho

09/11/2024 3.200.000 VNĐ

Marketing Online cấp tốc

14/09/2024 3.200.000 VNĐ

Marketing Digital

12/10/2024 3.200.000 VNĐ

Quản lý con người

14/08/2024 1.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút