CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

CHUYÊN ĐỀ / CHUYÊN KHẢO

Nói chuyện làm ăn dưới góc nhìn phong thủy

Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

Chưa có lịch khai giảng 0 VNĐ

Tư duy lãnh đạo

Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Dụng nhân như dụng mộc

Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

CEO thời đại toàn cầu

Chưa có lịch khai giảng 200.000 VNĐ

Quản trị nhân sự trước nguy cơ chảy máu chất xám

Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Chiến lược nguồn nhân lực trong thời kỳ 4.0

Chưa có lịch khai giảng 100.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút