CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÊN NỀN TẢNG ZOOM

chương trình đào tạo trên nền tảng zoom

Lương và chế độ đãi ngộ (Live Learning)

Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ

Kinh doanh thời trang và mỹ phẩm online (Live Learning)

Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh (Live learning)

Chưa có lịch khai giảng 1.200.000 VNĐ

Chiến lược kinh doanh thời Covid(Live Learning)

Chưa có lịch khai giảng 800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút