Xây dựng tuyển dụng & đào tạo nhân sự hiện đại

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng phát triển và lan tỏa, tác động tới mọi lĩnh vực. Trong đó, cuộc cách mạng này cũng đã làm thay đổi thị trường nhân lực tại nước ta trong những năm gần đây. Các ứng viên đã thay đổi tư duy và cách tiếp cận công việc theo các ứng dụng của công nghệ, cơ hội tiếp cận các công việc tốt, môi trường tốt, doanh nghiệp tốt rất rộng mở vì vậy đòi hỏi các nhà quản trị cũng phải có phương án tuyển dụng phù hợp mới có thể “săn” được nhân tài về phụng sự công ty.

Hiện nay không nhiều doanh nghiệp xây dựng được hoạt động tuyển dụng và đào tạo bài bản chuyên nghiệp cập nhật được các xu hướng tuyển dụng kịp thời phần vì đội ngũ nhân sự còn mỏng, yếu phần vì chưa được đào tạo chuẩn mực để triển khai công việc vào thực tế.

Nắm bắt được tình hình đó, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã triển chương trình “Xây dựng tuyển dụng và đào tạo nhân sự hiện đại” nhằm giúp các nhà quản trị tìm kiếm, thu hút, giữ chân những cá nhân phù hợp và tận dụng công nghệ thành vũ khí đưa tuyển dụng trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, thành viên HĐQT, trợ lý.
  • Ban giám đốc: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc chức năng (Giám đốc Nhân sự…).
  • Trưởng/phó phòng, chuyên viên đang hoạt động trong lĩnh vực nhân sư của các công ty.
  • Các cá nhân muốn cập nhật kiến thức chuyên sâu của lĩnh vực quản trị nhân sự.

Mục tiêu học tập

  •  

 

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể: 

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng tuyển dụng và đào tạo nhân sự
  • Nắm được những kiến thức cơ bản, quan trọng trong hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân sự
  • Thay đổi tư duy tuyển dụng đáp ứng với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
  • Biết cách tạo ra những lợi thế cạnh tranh khác biệt trong tuyển dụng, xây dựng được chiến lược đào tạo thời 4.0 
  • Biết cách vận hành tối ưu hệ thống đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

P1

TƯ DUY MỚI VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN DOANH NGHIỆP

- Tư duy mới về tuyển dụng nhân sự thời 4.0.

- Phân tích thực trạng tuyển dụng tại các doanh nghiệp hiện nay.

- Đồng bộ chiến lược tuyển dụng nhân sự với văn hóa & chiến lược kinh doanh của tổ chức.

P2

2: THẤU HIỂU ỨNG VIÊN ĐỂ TẠO RA LỢI THẾ CẠNH TRANH KHÁC BIỆT

- Xây dựng hồ sơ ứng viên mục tiêu & chủ động tạo nguồn ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

- Xây dựng nam châm thu hút nhân tài (EVP).

- Ứng dụng bộ 12 câu hỏi Vàng & các kỹ thuật phỏng vấn, đánh giá nhằm nhận diện tố chất & tính cách ứng viên tiềm năng.

- Xây dựng sự khác biệt & lợi thế cạnh tranh tuyển dụng cho doanh nghiệp của bạn.

P3

THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ THỜI 4.0

- Xác định nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp.

- Cập nhật & ứng dụng xu thế mới nhất trên thế giới về phương pháp đào tạo nhân sự.

- Đồng bộ chiến lược đào tạo với chiến lược kinh doanh của tổ chức nhằm phục vụ tốt nhất cho mục tiêu kinh doanh.

- Thiết kế lộ trình đào tạo phù hợp với từng vị trí trong tổ chức.

P4

XÂY DỰNG & VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

- Xây dựng khung đào tạo nhân sự nội bộ với P2P, kế hoạch “Học tập hành động”.

- Thực hành ứng dụng phương pháp MicroLearning.

- Triển khai kế hoạch Đào tạo.

- Thực hành ứng dụng phương pháp MicroLearning.

- Công cụ đo lường & đánh giá hiệu quả sau đào tạo.

 
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
PHẠM VĂN CHÍNH
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Phong thủy cho ngày Tết
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
1501 cách khen thưởng nhân viên
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút