Xây dựng mô tả công việc& Khung năng lực tuyển dụng

Khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn trong quá trình tuyển dụng, giữ chân và phát triển nhân sự. Tình trạng tuyển nhầm người, giao nhầm việc, nhân viên nghỉ việc liên tục dẫn đến hiệu quả công việc thấp ảnh hưởng đến hoạt động của toàn công ty đang diễn ra khá phổ biến.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các doanh nghiệp chưa xây dựng được một bộ khung năng lực cùng mô tả công việc cho từng vị trí từ cấp lãnh đạo, quản lý, đến chuyên viên, nhân viên. Trong quản trị nguồn nhân lực khung năng lực và mô tả công việc có vai trò quan trọng được minh chứng là công cụ hiệu quả mang đến sự thay đổi lớn của toàn bộ doanh nghiệp.

Khung năng lực được hiểu là bảng mô tả tổ hợp các kiến thức, kỹ năng, thái độ và đặc điểm một cá nhân cần có để hoàn thành tốt công việc. Còn mô tả công việc sẽ nêu lên tất cả công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một cá nhân khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất.

Hiện nay một số tổ chức, doanh nghiệp phát triển và áp dụng khung năng lực. Nhưng không ít đơn vị đã thất bại vì đội ngũ quản lý không được đào tạo đầy đủ về công cụ này. Vì vậy, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã thiết kế và tổ chức chương trình “Xây dựng: Mô tả công việc & khung năng lực tuyển dụng” nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng giúp các doanh nghiệp áp dụng thành công các công cụ này vào thực tế.

Đối tượng tham gia

Ban lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, thành viên HĐQT, trợ lý.

 •  Ban giám đốc: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc chức năng (Giám đốc Nhân sự…).
 •  Trưởng phòng ban, bộ phận, … trong công ty.
 •  Các cá nhân muốn cập nhật kiến thức chuyên sâu của lĩnh vực quản trị nhân sự.

Mục tiêu chương trình :

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức về bộ công cụ khung năng lực, mô tả công việc.
 • Giúp học viên hiểu rõ khung năng lực là gì, cách xây dựng khung năng lực cho từng vị trí.
 • Giúp học viên hiểu rõ mô tả công việc là gì, cách viết bản mô tả công việc cho từng vị trí.
 • Hướng dẫn áp dụng thành công các công cụ vào thực tế công việc như tuyển dụng, đào tạo, ...

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

P1

 • Chức năng của hệ thống mô tả công việc;
 • Mối liên hệ tổng thể giữa hệ thống mô tả công việc và các chức năng quản trị tổ chức, quản trị nhân sự;
 • Cấu phần của bản mô tả công việc – ý nghĩa của từng cấu phần;
 • Các hình mẫu mô tả công việc;
 • Quy trình thiết lập hệ thống mô tả công việc.

P2

 • Thiết lập hệ thống bản đồ chức danh;
 • Kỹ thuật viết bản mô tả công việc;
 • Thiết lập bộ từ điển “động từ hành động” (Action Verbs);
 • Thực hành xây dựng bản mô tả công việc các chức danh: lãnh đạo, quản lý, chuyên viên, nhân viên.

P3

 • Khái niệm khung năng lực – Tiêu chuẩn tuyển dụng;
 • Cấu trúc khung năng lực theo chức danh;
 • Phân loại các nhóm năng lực;
 • Cấp độ năng lực – Sơ đồ năng lực;
 • Mô hình Bloom’s.

P4

 • Nguyên tắc thiết lập khung năng lực;
 • Xây dựng khung năng lực các chức danh: Cấp lãnh đạo, quản lý, chuyên viên, nhân viên;
 • Áp dụng khung năng lực, công tác tuyển dụng …;
 • Áp dụng khung năng lực, công tác đánh giá, đào tạo;
 • Thực hành xây dựng khung năng lực – Tiêu chuẩn tuyển dụng.
 
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
PHẠM VĂN CHÍNH
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Phong thủy cho ngày Tết
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
1501 cách khen thưởng nhân viên
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút