Xây dựng & vân hành hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ trong doanh nghiệp

Con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể phát triển lớn mạnh hay không phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực có chất lượng và tâm huyết với công việc.

Một số công ty trên thế giới chi tới 100 tỷ USD/ năm cho việc đào tạo nội bộ nhân viên để cải thiện năng suất làm việc. Bồi đắp nguồn nhân lực nội bộ thực sự là một đầu tư sáng suốt của các nhà lãnh đạo bởi hoạt động này không những góp phần đảm bảo sự tồn tại và phát triển của công ty mà còn đầu tư sinh lợi vì sự ổn định về mặt nhân sự sẽ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, luôn sẵn sàng cho mọi sự thay đổi, hiệu suất lao động nâng cao, tiết kiệm chi phí giám sát quản lý, tiết kiệm chi phí tuyển dụng... Ở rất nhiều doanh nghiệp, vị trí lãnh đạo cấp cao đều được quy hoạch phát triển từ nguồn nhân lực của công ty và mang đến hiệu quả bất ngờ.

Thấu hiểu được những mong muốn của các nhà quản trị doanh nghiệp trong hoạt động phát triển nguồn nhân lực, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã thiết kế và tổ chức chương trình “Xây dựng & Vận hành hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ trong doanh nghiệp” với hệ thống kiến thức và kỹ năng thực hiện bài bản, chuyên nghiệp.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, thành viên HĐQT, trợ lý.
  • Ban giám đốc: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc chức năng (Giám đốc Nhân sự…).
  • Trưởng/phó phòng, chuyên viên đang hoạt động trong lĩnh vực nhân sự.
  • Các cá nhân muốn cập nhật kiến thức chuyên sâu của lĩnh vực quản trị nhân sự.

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thiện khóa học, học viên có thể: 

  • Hiểu được tầm quan trọng của hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ trong doanh nghiệp. 
  • Nắm được những kiến thức quan trọng nhất hoạt động đào tạo nhân sự nội bộ: các triết lý, cấu trúc, mô hình trong huấn luyện đào tạo. 
  • Có thể xây dựng và vận hành thành công hệ thống đào tạo nội bộ của công ty.

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

P1

- Triết lý “Đào tạo là Quốc sách” – tiếp cận từ vai trò Lãnh đạo Doanh nghiệp

- Cấu trúc Mô hình Đào tạo Doanh nghiệp – Chỉ tiêu Đào tạo và Giảng dạy

- Tiếp cận “Đào tạo theo Chức danh”

P2

- Quy hoạch Khung chương trình đào tạo theo chức danh

- Lập Kế hoạch Đào tạo

- Thiết lập hệ thống Biểu mẫu và Công cụ

- Thực hành xây dựng Khung CT đào tạo theo chức danh

P3

- Xây dựng đội ngũ Giảng viên nội bộ - Phát triển Năng lực Đào tạo Huấn luyện

- Xây dựng – Thẩm định và Quản lý Hệ thống Tài liệu đào tạo

- Hệ thống LMS

P4

- Mô hình OLGA, GROW trong Huấn luyện nhân viên

- Triển khai Kế hoạch Đào tạo – Huấn luyện

- Đo lường và Đánh giá hiệu quả đào tạo

 
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
PHẠM VĂN CHÍNH
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Phong thủy cho ngày Tết
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
1501 cách khen thưởng nhân viên
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút