Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị công việc theo MBO & KPI

Quản trị theo mục tiêu (MBO – Management By Object) và Quản trị theo KPIs (KPI - Key Performance Indicator) là hai mô hình quản trị hiệu suất công việc phổ biến, được áp dụng thành công tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam và trên thế giới. Hầu hết nhiều doanh nghiệp hiện nay đang thực hành quản trị theo mục tiêu hay thiết lập mô hình đánh giá KPIs tại mức độ sơ bộ, chưa tạo thành một lực đẩy hiệu quả mang tính chiến lược thuận tiến theo tầm nhìn và mong muốn của người lãnh đạo. Một nguyên nhân chính yếu là do các cấp quản lý và nhân viên chưa được trang bị các kỹ năng để thiết lập mục tiêu cũng như các chỉ số hiệu suất một cách rõ ràng, phù hợp cả theo cấp độ hệ thống và cấp độ cá nhân hóa trong doanh nghiệp.

Nhằm giải quyết thực tại trên, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã thiết kế và triển khai khóa học Xây Dựng Và Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Công Việc Theo MBO và KPIs nhằm giúp các học viên: Nâng cao sự hiểu biết về quy trình hoạch định đánh giá nhân viên một cách chiến lược; Sử dụng, thiết lập các chỉ số KPIs và mục tiêu Object để đo lường kết quả làm việc một cách chính xác. Đồng thời, khóa học cũng cung cấp những kỹ năng mềm cần thiết để các cấp quản lý, bộ phận nhân sự và các giám sát viên có thể dẫn dắt và thúc đẩy nhân viên/đội nhóm làm việc hiệu quả với hệ thống quản trị hiệu suất công việc đã được lập ra.

Đối tượng tham gia

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp; 
  • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng/ ban / bộ phận; 
  • Đội ngũ quản lý cấp trung và cấp cơ sở;
  • Đội ngũ quản lý, bộ phận nhân sự và các nhân viên, chuyên viên nhân sự đang phụ trách quản lý hiệu suất trong tổ chức;
  • Những người có mong muốn và có nhu cầu tìm hiểu về hệ thống quản trị công việc theo MBO và KPIs.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Hiểu và nhận ra tầm quan trọng của quản trị hiệu suất trong doanh nghiệp;
  • Nắm được những lợi ích cơ bản của quản trị công việc theo MBO và KPIs, giúp nhân viên đạt được sự cải tiến liên tục thông qua các mục tiêu hiệu suất;
  • Nắm được kỹ năng phân tích/đánh giá/cải thiện hiệu suất của từng nhân viên và hình thành năng lực nhân sự hiệu quả, thúc đẩy các giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng, mâu thuẫn liên quan tới hiệu suất;
  • Thành thạo cách thức thiết lập và xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO – KPIs, đặt ra kế hoạch phát triển theo từng cấp độ phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

P1

XÂY DỰNG BỘ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT – HIỆU QUẢ CHO

DOANH NGHIỆP

 

- Phân loại & đặc điểm các nhóm nhân viên trong tổ chức

 

- Các nhân tố tạo nên năng lực nhân sự

 

- Ý nghĩa của hiệu suất

 

- Đồng bộ hiệu suất công việc gắn liền vai trò, chức năng, nhiệm vụ & mục tiêu của các vị trí, phòng ban với mục tiêu kinh doanh của cả công ty

 

P2

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC THEO MBO – KPIs

 

- Nguyên tắc vàng để xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động theo MBO – KPIs

 

- Các bước xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo MBO – KPIs

 

- Những lưu ý quan trọng để tối ưu hệ thống quản trị hiệu quả công việc

 
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
PHẠM VĂN CHÍNH
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Phong thủy cho ngày Tết
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
1501 cách khen thưởng nhân viên
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút