Tổ chức bộ phận nhân sự (Live Learning)

Tổ chức bộ phận nhân sự là công tác nhận dạng, lựa chọn, thành lập nên các bộ phận trong doanh nghiệp bao gồm các khâu và các cấp tức là quan hệ hàng dọc nhằm đảm nhận những hoạt động cần thiết, xác lập các mối quan hệ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế kiểm soát cho bộ phận này.

Việc tổ chức bộ phận nhân sự là một nhiệm vụ quan trọng giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp xác lập được mục tiêu, chiến lược, cách thức tổ chức- điều hành bộ máy hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đã đề ra.

Đây thực chất là việc sắp xếp các bộ phận trong doanh nghiệp thành một thể thống nhất có quan hệ mật thiết với nhau về nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng nhằm tạo ra một môi trường nội bộ thuận lợi cho mỗi cá nhân, phòng ban… hướng tới hoàn thành mục tiêu chung.

Khóa học “Tổ chức bộ phận nhân sự” do PTI xây dựng sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết để tổ chức bộ máy nhân sự một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Đối tượng tham gia

-        Ban lãnh đạo doanh nghiệp/ Trưởng phó các phòng ban trong doanh nghiệp.

-        Trưởng phó bộ phận nhân sự.

-        Các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực nhân sự nói chung và hoạt động tổ chức bộ phận nhân sự nói riêng.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

- Hiểu được tầm quan trọng của hoạt động tổ chức bộ phận nhân sự trong công ty.

- Nắm được quy trình xây dựng tổ chức bộ phận nhân sự

- Xây dựng được cơ cấu tổ chức theo nhiều hình thức

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự;

 - Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc;

 - Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự;

 - Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác.

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Hồ Minh Chính
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút