Thiết lập cẩm nang quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp thông minh - khoa học là một bước tiến mang tính đột phá của văn minh kinh thương thời kỳ mới. Một doanh nghiệp được đánh giá vận hành hiệu quả cao thể hiện ở việc doanh nghiệp được quản trị thế nào. Và người lãnh đạo giỏi là người biết cách thiết lập và sử dụng cẩm nang quản trị như một công cụ điều hành, sản xuất ra các giá trị cốt lõi, nền tảng cho toàn hệ thống.

Một bộ máy quản trị doanh nghiệp bền vững, khoa học sẽ giúp: Nhân viên và quản lý hoạt động đúng khả năng, đúng kỳ vọng; Bộ phận và phòng ban phối hợp đồng bộ, hoàn thành nhiệm vụ nhanh; Công tác quản lý doanh nghiệp dễ dàng hơn, giảm bớt thời gian lãng phí; Nguồn lực, dòng tiền, và những động lực/ cơ hội thúc đẩy hữu hạn sẽ được sử dụng và lợi dụng một cách tối ưu,…

Khóa học “Thiết lập cẩm nang quản trị doanh nghiệp” sẽ đem đến cho các nhà lãnh đạo, nhà quản trị và các cấp quản lý của doanh nghiệp bộ khung kiến thức nền tảng, khoa học và những công cụ, kỹ năng để xây dựng bộ máy điều hành tổ chức có hiệu quả, chuyên nghiệp hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong từng giai đoạn.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo, nhà quản trị các doanh nghiệp
  • Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng/ ban / bộ phận;
  • Đội ngũ quản lý của công ty;
  • Những người có mong muốn và có nhu cầu tìm hiểu về hệ thống cẩm nang quản trị doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu được ý nghĩa và vai trò ứng dụng của cẩm nang quản trị doanh nghiệp;
  • Cấu trúc và xây dựng hệ thống cẩm nang quản trị doanh nghiệp;
  • Hiểu và áp dụng đúng cách các bộ quy định, quy trình, tiêu chuẩn, biểu mẫu cần thiết;
  • Ứng dụng hiệu quả các công cụ thiết lập, lưu trữ, quản lý, cải tiến hệ thống cẩm nang quản trị tại doanh nghiệp.

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

P1

- Phân biệt Hệ thống Quản trị doanh nghiệp (Corporate Management System) và Hệ thống Quản lý chất lượng (Quality Management System) (ISO)

- Cẩm nang Quản trị: Vai trò và Ý nghĩa đối với hoạt động Doanh nghiệp

- Cấu trúc của Cẩm nang Quản trị Doanh nghiệp: Cẩm nang Pháp lý, Cẩm nang Quy định Quy chế …

P2

- Các khái niệm: Quy chế, Quy định, Quy trình, Tiêu chuẩn, Hướng dẫn, Biểu mẫu, SOP, …

- Phương pháp quy hoạch cấu trúc Hệ thống Cẩm nang Quản trị Doanh nghiệp

- Thực hành quy hoạch và cấu trúc Cẩm nang Doanh nghiệp (của học viên), phân tích ví dụ tình huống thực tế

P3

- Các bước thực hiện xây dựng Cẩm nang Quản trị

- Quy định về hệ thống Quản trị Văn bản nội bộ: Phân tầng, Thể thức, Biểu mẫu, Nguyên tắc Mã hóa, …

- Bộ mẫu các văn bản Quy định, Quy trình, Hướng dẫn, …

- Chọn mẫu thực hành xây dựng

P4

- Hệ thống lưu trữ và quản lý Cẩm nang Quản trị

- Quản lý truy cập và ứng dụng: Data server, hoạt động Đào tạo và định kỳ thi đánh giá, Infographic, …

- Nguyên tắc về Cải tiến liên tục hệ thống Cẩm nang Quản trị

 
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
PHẠM VĂN CHÍNH
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Phong thủy cho ngày Tết
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
1501 cách khen thưởng nhân viên
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút