Tài chính dành cho Lãnh đạo

Tài chính hoàn toàn khác với kế toán. Hơn nữa, tài chính cũng hiển nhiên là mối quan tâm hàng đầu của Lãnh đạo. Tuy nhiên, khác với “dân” tài chính kế toán phải học tài chính trong nhiều năm, Lãnh đạo chỉ cần học tài chính trong 2 tuần là đủ. Bởi vì công việc của Lãnh đạo khác với công việc của “dân” tài chính.

Các mảng chức năng như hành chính, nhân sự, kinh doanh, sản xuất,… đôi khi người ta có thể quản lý theo cảm tính. Tuy nhiên, mảng tài chính và mảng kế toán là 2 mảng có tính chuyên ngành, chuyên sâu rất cao. Do vậy, không thể có sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về tài chính và kế toán, cũng như không thể quản lý tài chính và kế toán tốt nếu không học về tài chính và kế toán. Tuy nhiên, tài chính và kế toán lại là 2 mảng rất khác nhau, cho nên việc học tài chính và việc học kế toán cũng khác nhau. Hơn nữa, không chỉ có sự khác biệt giữa tài chính và kế toán, mà còn sự khác biệt rất lớn giữa Tài chính dành cho “dân” tài chính (Finance for Finance Managers) và Tài chính dành cho Lãnh đạo (Finance for Non-Finance Managers). Sự khác biệt đó là, thay vì phải mất nhiều năm như “dân” tài chính, Lãnh đạo chỉ cần bỏ ra 2 tuần để có thể lĩnh hội được những kiến thức cốt lõi nhất về tài chính và quản trị tài chính mà một người Lãnh đạo cần phải biết.

Đối tượng tham gia

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc);
  • Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp (Các Giám đốc chức năng, các trưởng - phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp) đặc biệt là các bộ phận có liên quan đến chuyên môn tài chính – kế toán.
  • Những cá nhân yêu thích và quan tâm tới lĩnh vực tài chính trong doanh nghiệp

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

  • Có cái nhìn tổng quan về tài chính, tài chính doanh nghiệp;
  • Biết cách tổ chức và quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp;
  • Hoạch định tài chính doanh nghiệp;
  • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp;
  • Thảo luận thời điểm sử dụng tư vấn tài chính và sử dụng tư vấn tài chính như thế nào

TT

Học phần

Nội dung chi tiết

1

Tổng quan về tài chính

-   Tài chính?

-   Tài chính doanh nghiệp?

-   Quản trị tài chính doanh nghiệp?

-   Thị trường tài chính?

2

Công tác quản trị tài chính doanh nghiệp

-   Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp;

-   Thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính;

-   Huy động vốn cho doanh nghiệp: các kênh huy động vốn, ưu và nhược điểm của từng kênh;

-   Quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp;

-   Kế hoạch tài chính/hoạch định ngân sách.

3

Phân tích tài chính

-   Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp;

-   Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp;

-   Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp;

-   Phân tích lưu chuyển dòng tiền của các hoạt động.

4

Một số chuyên đề đặc biệt về tài chính

-   Sơ lược định giá doanh nghiệp & định giá chứng khoán;

-   Quản lý rủi ro ngoại hối

5

Thảo luận sử dụng tư vấn tài chính

 
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
VŨ CÔNG TY
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Nghệ thuật lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
1501 cách khen thưởng nhân viên
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản & Nhà Ở
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút