Quản trị thuế an toàn

Chiến lược quản trị thuế là một công cụ vô cùng quan trọng để thực hiện hóa chiến lược kinh doanh. Hằng năm các nhà quản lý doanh nghiệp dùng đến rất nhiều thời gian để nghiên cứu nhằm đưa ra chiến lược tối ưu lợi nhuận thông qua thuế, phí cho nhà nước. Tuy nhiên sự phức tạp của các sắc thuế khác nhau và rất nhiều thay đổi hàng năm trong pháp luật về thuế khiến cho doanh nghiệp không đủ khả năng để kiểm soát từ đó có thể nảy sinh những hệ lụy mà bản thân doanh nghiệp phải trả giá bằng tiền lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp tìm đến phương án thuê dịch vụ kế toán thế thế nhưng tình hình vẫn không khá hơn vì sau khi thuê, doanh nghiệp lại phó mặc cho đơn vị dịch vụ, thiếu các biện pháp quản lý, kiểm soát kết quả.

Nhận thức được tầm quan trọng của quản trị thuế trong doanh nghiệp Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI đã cho ra đời chương trình đào tạo “Quản trị thuế an toàn” nhằm giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát công tác kê khai báo cáo thuế, quản lý thực thi chính sách thuế hướng tới tối ưu thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật tránh trường hợp "đến khi phát hiện sai sót thì đã muộn" và phải trả giá bằng tiền phạt.

Đối tượng tham gia

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc)
  • Các nhà quản lý tài chính – kế toán ; Kế toán tổng hợp , Chuyên viên kế toán
  • Chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp…
  • Các đối tượng cần trang bị kiến thức để làm việc

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

  • Phân biệt được Luật quản lý thuế và Luật theo từng sắc thuế;
  • Nắm được bản chất, khía cạnh của từng sắc thuế tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Hiểu rõ nghĩa vụ quyền lợi của doanh nghiệp về thuế và cách vận dụng;
  • Được cung cấp các cách quản trị theo từng sắc thuế phù hợp với lĩnh vực và quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Cách phòng ngừa rủi ro về thuế;
  • Cách ứng xử trong thanh tra, kiểm tra thuế.
TT NỘI DUNG
P1 Phân biệt Luật quản lý thuế và Luật từng sắc thuế; bản chất khía cạnh tác động của từng sắc thuế đến sản xuất kinh doanh; Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp về thuế
P2 Cách quản trị thuế giá trị gia tăng hiệu quả
P3 Cách quản trị thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu quả
P4 Cách quản trị thuế thu nhập cá nhân hiệu quả
P5 Cách quản trị hiệu quả một số sắc thuế  khác
P6 Một số sai phạm thường gặp được phát hiện qua thanh tra kiểm tra, kiểm toán
P7 Kỹ năng ứng xử trong thanh tra, kiểm tra thuế
P8 Thảo luận, giải pháp phòng ngừa rủi ro về thuế
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Phạm Thị Quyên
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Lãnh đạo từ giá trị đến sức mạnh
Chưa có lịch khai giảng 1.400.000 VNĐ
Xem tướng tay để biết người
07/08/2022 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
01/07/2022 1.800.000 VNĐ
Thành công trong công việc
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút