Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ

Trên con đường kinh doanh, để đạt tới thành công giới chủ doanh nghiệp gặp muôn vàn khó khăn. Điều quan trọng và tiêu tốn tâm trí, sức lực của giới chủ nhất chính là vốn, là dòng tiền nuôi dưỡng doanh nghiệp. Có vốn mới có thể tạo dựng doanh nghiệp, thuê nhân sự, mua nguyên vật liệu, trang thiết bị kỹ thuật, quảng bá…

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp còn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, rủi ro như không kiểm soát được tài chính, tồn đọng hàng hóa, vi phạm pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội, nợ không thể thu hồi… Tất cả những vấn đề này đều liên quan đến bộ phận kế toán. Nhiệm vụ của người đứng đầu doanh nghiệp đó là phải sử dụng và kiểm soát được bộ phận này một cách tối ưu.

Quản trị kế toán tài chính là một công cụ được thiết kế để thoả mãn nhu cầu thông tin của các nhà quản lý và các cá nhân khác làm việc trong một doanh nghiệp. Các nhà quản lý dựa vào thông tin đó để hoạch định và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp mình.

Trong môi trường kinh đoanh đang biến đổi nhanh chóng tuy nhiên quản trị kế toán tài chính vẫn còn khá mới mẻ, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI cùng các chuyên gia đầu ngành đã thiết kế chương trình đào tạo “Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ”. Chương trình sẽ mang đến các giải pháp hữu hiệu về tài chính kế toán cho giới chủ của doanh nghiệp Việt Nam.

Đối tượng tham gia

  • Giới chủ doanh nghiệp, các cấp lãnh đạo: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban - Giám đốc, Trợ lý Ban Giám đốc
  • Giám đốc Tài chính, kế toán trưởng, kiểm soát viên, kiểm toán nội bộ
  • Những cá nhân mong muốn trang bị kiến thức về kế toán tài chính phục vụ công việc.

Mục tiêu chương trình :

  • Tư duy đầy đủ về quản trị kế toán tài chính với mục đích phòng ngừa rủi ro tài chính.
  • Hiểu được bản chất, nội dung, các phần hành, quy trình kế toán, dòng tiền và trạng thái tài sản.
  • Hiểu được nguyên nhân bị truy thu, xử phạt thuế xuất phát từ kế toán, giải pháp phòng ngừa.
  • Biết cách đọc, hiểu Báo cáo tài chính, yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý, kiểm tra thông tin kế toán.
  • Hiểu và thực hiện được: Quản trị công việc, sản phẩm kế toán; tổ chức, tuyển dụng kế toán; quản trị sự thay đổi nhân sự kế toán; đánh giá năng lực kế toán để trả lương phù hợp.
TT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
P1 Sự phù hợp giữa quy trình SXKD với quy trình kế toán.
P2 Mối quan hệ kế toán với thuế, lao động, bảo hiểm xã hội và chính sách tài chính.
P3 Quản trị kế toán theo các phần hành; bản chất, nội dung, công việc và sản phẩm kế toán.
P4 Quản trị dòng tiền, trạng thái tài sản, Hàng tồn kho, TSCĐ, Công nợ, Doanh thu - Chi phí ...
P5 Đàm phán hợp đồng mua bán để giảm thiểu rủi ro công nợ, thuế.
P6 Thông tin phục vụ quản lý; Đọc hiểu báo cáo tài chính; Kiểm tra thông tin kế toán.
P7 Trách nhiệm của kế toán và những người liên quan. Một số rủi ro thường gặp do sử dụng kế toán yếu kém, cách phòng ngừa.
P8 Kỹ năng tuyển dụng, tổ chức kế toán; đánh giá năng lực kế toán để trả lương; quản trị thay đổi nhân sự kế toán.
P9 Thời điểm sử dụng dịch vụ kế toán hoặc thuê kế toán làm tại DN.
P10 Một số sai phạm từ kế toán dẫn đến bị truy thu và phạt thuế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục.
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Phạm Thị Quyên
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Lãnh đạo từ giá trị đến sức mạnh
Chưa có lịch khai giảng 1.400.000 VNĐ
Thành công trong công việc
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
08/07/2023 1.800.000 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút