Quản lý nhân viên của cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp

Đối tượng tham gia

  • Quản lý một cửa hàng – store manager
  • Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi cửa hàng bán lẻ
  • Chủ một cửa hàng 
  • Giám đốc chuỗi bán lẻ
  • CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ, phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Mục tiêu học tập

Lợi ích khóa học

• Học viên hiểu được tâm lý và hành vi mua khách hàng – điều kiện tất yếu kinh doanh bán lẻ.

• Học viên có được phương pháp gia tăng khách hàng mới – không bị động đợi khách hàng tới.

• Học viên cải thiện được số lượng bill/ ngày và gia tăng được giá trị từng đơn hàng.

• Học viên nâng cao chất lượng dịch vụ – chất lượng phục vụ tại cửa hàng của mình.

• Học viên xây dựng được “bản đồ trải nghiệm khách hàng” - yếu tố quyết định bán lẻ hiện đại.

• Học viên được tư vấn các giải pháp để gia tăng số lần mua – tăng sản phẩm mua của khách hàng.

Phương pháp học tập :

• Cung cấp lý thuyết quản trị bán lẻ chuẩn mực thế giới – tiếp cận bán lẻ tại Mỹ và Châu Âu.

• Thực hành tại ngay cửa hàng của học viên và chia sẻ kinh nghiệp đièu hành từ các chuỗi lớn.

• Đúc kết, đưa ra giải pháp áp dụng được ngay tại cửa hàng của học viên sau khoá học.

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ – chỉ áp dụng cho học viên học nhiều khóa

- Học viên học 1 khoá – học phí 4 triệu đồng/ khoá

- Học viên học 3 khoá quản lý – học phí 3.5 đồng/ khoá

- Học viên học 6 khoá cấp độ 1 – học phí 3 triệu đồng/ khoá

- Học viên học 6 khoá được tặng 1 giờ tư vấn miễn phí trị giá 3,5 triệu đồng

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG 1: XÂY DỰNG TỔ CHỨC KINH DOANH TRONG CỬA HÀNG BÁN LẺ

• 3 yếu tố xây dựng tổ chức kinh doanh bán lẻ

• 5 giai đoạn phát triển của tổ chức kinh doanh bán lẻ

• Thực hành xây dựng tổ chức kinh doanh và nhận diện giai đoạn của hàng bán lẻ của bạn

NỘI DUNG 2: TUYỂN DỤNG VÀ PHỎNG VẤN ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN BÁN LẺ 

• Quy trình 7 bước tuyển dụng đội ngũ nhân viên cửa hàng

• Phỏng vấn theo công thức tìm kiếm STAR – thực hành

• Xây dựng mẫu biểu phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên bán lẻ  

NỘI DUNG 3: GIA TĂNG SỐ LƯỢNG BILL VÀ GIÁ TRỊ BILL CỦA KHÁCH HÀNG 

• Nội dung đào tạo nhân viên bán lẻ: Mô hình GUESS

• Phương pháp kèm cặp nhân viên tại cửa hàng: Công thức EDAC

• Xây dựng lộ trình đào tạo nhân viên bán lẻ tại cửa hàng của bạn

NỘI DUNG 4: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN TRONG CỬA HÀNG

• Động lực làm việc và kêt quả làm việc của nhân viên bán lẻ

• Tạo ra mong muốn làm việc của nhân viên bán lẻ - Áp dụng thuyết nhu cầu Maslow

• Tạo ra sự cam kêt làm việc của nhân viên bán lẻ - Áp dụng thuyết X/Y

NỘI DUNG 5: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NHÂN VIÊN CỬA HÀNG BÁN LẺ 

• Quy trình 4 bước đánh giá hiệu quả nhân viên bán lẻ

• Xây dựng KPI cho đội ngũ nhân viên

• Thực hành đánh giá nhân viên và chia sẻ khó khăn khi áp dụng

NỘI DUNG 6: LÃNH ĐẠO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN BÁN LẺ - PHÁT TRIỂN HUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ 

• Xây dựng đội ngũ nhân viên và đội ngũ quản lý cửa hàng

• Dẫn dắt đội ngũ nhân viên và quản lý cửa hàng bán lẻ – áp dụng thuyết 5 cấp độ lãnh đạo

• Xây dựng chuỗi cửa hàng bán lẻ – của hàng bán lẻ phát triển trường tồn và từ tốt tới vĩ đại 

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đào Xuân Khương
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút