Quản lý khách hàng của cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp

Đối tượng tham gia

  • Quản lý một cửa hàng – store manager
  • Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi cửa hàng bán lẻ
  • Chủ một cửa hàng
  • Giám đốc chuỗi bán lẻ
  • CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ, phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình :

Lợi ích khóa học

• Học viên hiểu được tâm lý và hành vi mua khách hàng – điều kiện tất yếu kinh doanh bán lẻ.

• Học viên có được phương pháp gia tăng khách hàng mới – không bị động đợi khách hàng tới.

• Học viên cải thiện được số lượng bill/ ngày và gia tăng được giá trị từng đơn hàng.

• Học viên nâng cao chất lượng dịch vụ – chất lượng phục vụ tại cửa hàng của mình.

• Học viên xây dựng được “bản đồ trải nghiệm khách hàng” - yếu tố quyết định bán lẻ hiện đại.

• Học viên được tư vấn các giải pháp để gia tăng số lần mua – tăng sản phẩm mua của khách hàng.

Phương pháp học tập :

• Cung cấp lý thuyết quản trị bán lẻ chuẩn mực thế giới – tiếp cận bán lẻ tại Mỹ và Châu Âu.

• Thực hành tại ngay cửa hàng của học viên và chia sẻ kinh nghiệp đièu hành từ các chuỗi lớn.

• Đúc kết, đưa ra giải pháp áp dụng được ngay tại cửa hàng của học viên sau khoá học.

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ – chỉ áp dụng cho học viên học nhiều khóa

- Học viên học 1 khoá – học phí 4 triệu đồng/ khoá

- Học viên học 3 khoá quản lý – học phí 3.5 đồng/ khoá

- Học viên học 6 khoá cấp độ 1 – học phí 3 triệu đồng/ khoá

- Học viên học 6 khoá được tặng 1 giờ tư vấn miễn phí trị giá 3,5 triệu đồng

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG 1: THẤU HIỂU TÂM LÝ VÀ HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

• Tâm lý khách hàng khi ra quyết định mua sắm: cảm xúc và lý trí

• Hành trình mua của khách hàng trong thời đại số 4.0 và bán lẻ truyền thống

• 5 giai đoạn trong hành vi mua của khách hàng – thấu hiểu và vận dụng tại cửa hàng

NỘI DUNG 2: PHƯƠNG PHÁP GIA TĂNG KHÁCH HÀNG MỚI CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ

• Công thức gia tăng khách hàng mới – dựa theo hành vi mua của khách hàng

• Mô hình 5 nhất – gia tăng nhận biết cửa hàng – gia tăng khách hàng mới

• Xây dựng kê hoạch hành động gia tăng khách hàng – dành cho cửa hàng của bạn

NỘI DUNG 3: GIA TĂNG SỐ LƯỢNG BILL VÀ GIÁ TRỊ BILL CỦA KHÁCH HÀNG 

• Mô hình gia tăng 4 giá trị và giảm 4 chi phí cho khách hàng

• Áp dụng FABE để bán sản phẩm giá cao, lợi nhuận cao

• Thực hành tư vấn và làm shelf talker tại cửa hàng

NỘI DUNG 4: : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ

• Sự hài lòng của khách hàng và gia tăng doanh thu

• Công thức mang lại sự hài lòng của khách hàng

• 5 yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ - Para Mode

NỘI DUNG 5: NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG TRONG CỬA HÀNG BÁN LẺ 

• Xây dựng bản đồ trải nghiệm khách hàng của cửa hàng bán lẻ

• Ba cấp độ trai nghiệm khach hàng và giải pháp của cửa hàng

• Trải nghiệm khách hàng trong thời đại số - trải nghiệm mua online và tại cửa hàng

NỘI DUNG 6: QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH VỚI CỬA HÀNG

• Phân tích cửa hàng dựa vào mô hình SWOT

• Phân tích cửa hàng dựa trên 12 chỉ số hoạt động

• Giải pháp gia tăng doanh số – gia tăng khách hàng

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đào Xuân Khương
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút