Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp

Đối tượng tham gia

  • Quản lý một cửa hàng – store manager, học để phát triển nghề nghiệp – sau này quản lý 3-5 cửa hàng.
  • Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi trên 20 cửa hàng, thường mỗi quản lý vùng phụ trách 10 cửa hàng.
  • Chủ một cửa hàng – hiện tại chỉ có một cửa hàng, tương lai muốn phát triển thành một chuỗi.
  • CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Mục tiêu học tập

Lợi ích khóa học

• Học viên nâng cao năng lực quản lý cửa hàng, khả năng ra quyết định chính xác hơn.

• Học viên nhận biết được xu hướng bán lẻ hiện đại và sức khoẻ cửa hàng của mình.

• Học viên cải thiện được ví trí cửa hàng, hàng hoá và giá bán lẻ hấp dẫn khách hàng hơn.

• Học viên thiết lập được cơ sở dữ liệu khách hàng, điều chỉnh trưng bày và dịch vụ.

• Học viên tiếp cận phương pháp điều hành cửa hàng hiện đại dựa trên chỉ số KPI bán lẻ.

• Học viên được tư vấn các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động cửa hàng của mình. 

Phương pháp học tập :

• Cung cấp lý thuyết quản trị bán lẻ chuẩn mực thế giới – tiếp cận bán lẻ tại Mỹ và Châu Âu.

• Thực hành tại ngay cửa hàng của học viên và chia sẻ kinh nghiệm điều hành từ các chuỗi lớn.

• Đúc kết, đưa ra giải pháp áp dụng được ngay tại cửa hàng của học viên sau khoá học.

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ – chỉ áp dụng cho học viên học nhiều khóa

- Học viên học 1 khoá – học phí 4 triệu đồng/ khoá

- Học viên học 3 khoá quản lý – học phí 3.5 đồng/ khoá

- Học viên học 6 khoá cấp độ 1 – học phí 3 triệu đồng/ khoá

- Học viên học 6 khoá được tặng 1 giờ tư vấn miễn phí trị giá 3,5 triệu đồng

 

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG 1: NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ CỬA HÀNG

• 3 năng lực cần có quản lý cửa hàng bán lẻ

• 3 bước ra quyết định trong quản lý công việc hàng ngày cửa hàng

• Bán lẻ trong thời đại số - bán lẻ qua cửa hàng và bán lẻ online

NỘI DUNG 2: CÁC LOẠI HÌNH BÁN LẺ VÀ 4 CẤP ĐỘ QUẢN LÝ CỬA HÀNG HIỆU QUẢ

• 8 loại hình bán lẻ bạn có thể lựa chọn

• 4 cấp độ quản lý cửa hàng bán lẻ - Kap Model

• Nhận diện & giải pháp để phát triển một cửa hàng hay phát triển thành chuỗi

NỘI DUNG 3: BA YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ - KHI MỞ CỬA HÀNG ĐẦU TIÊN 

• Lựa chọn địa điểm: Nguyên lý lựa chọn vị trí cửa hàng

• Lựa chọn hàng hoá hiệu quả: Bạn lựa chọn hàng hoá đa dạng hay hàng hoá chuyên sâu

• Định giá bán lẻ: Ba chiến lược định giá và các chính sách giá phù hợp 

NỘI DUNG 4: BA YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ - KHI ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG ĐANG CÓ

• Quản lý dữ liệu khách hàng: Bạn đang quản lý cửa hàng chủ động hay bị động

• Thiết kế - Trưng bày cửa hàng: Bạn giữ chân khách hàng trong cửa hàng được bao lâu

• Dịch vụ khách hàng: Khách hàng có quay lại cửa hàng bạn hay chỉ mua một lần

NỘI DUNG 5: BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỬA HÀNG – KPI CỬA HÀNG

• 4 chỉ số đánh giá hiệu quả với khách hàng

• 4 chỉ số đánh giá hiệu quả hàng hoá

• 4 chỉ số đánh giá hiệu quả nhân viên 

NỘI DUNG 6: ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG BÁN LẺ HÀNG NGÀY HIỆU QUẢ 

• Phân tích cửa hàng dựa vào mô hình SWOT

• Phân tích cửa hàng dựa trên 12 chỉ số hoạt động

• Giải pháp gia tăng doanh số – gia tăng khách hàng

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đào Xuân Khương
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút