Quản lý & giám sát bán hàng hiệu quả

Trong nền kinh tế ngày càng có nhiều cạnh tranh, miếng bánh thị phần không còn chia đều cho các công ty, quản lý và giám sát bán hàng đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp dành được thị trường từ tay đối thủ.

Các doanh nghiệp cần quản lý và giám sát bán hàng để có thể huy động mọi nguồn lực tại cơ sở. Người giữ vị trí này cần triển khai thực hiện các hoạt động giám sát trên địa bàn được giao, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng và nhân viên cấp dưới để đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Họ cũng còn chịu trách nhiệm lên kế hoạch thực hiện các hoạt động đảm bảo độ phủ và sự phân phối sản phẩm thông qua tối ưu hóa đội ngũ kinh doanh. Với sự am hiểu thị trường và tâm lý khách hàng, người quản lý và giám sát bán hàng cần biết cách tận dụng lợi thế từ các nhân viên bán hàng, nhân viên đại lý, đại lý để đưa doanh nghiệp đi lên.

Đối với mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, vị trí này không thể bị bỏ trống bởi mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là giành vị thế vững chắc trong sự lựa chọn của người tiêu dùng. Thấu hiểu yêu cầu đó, Trường Doanh nhân PTI xây dựng chương trình “Quản lý và giám sát bán hàng hiệu quả” nhằm giúp các công ty, các nhân sự giữ vị trí này có chiến lược thực thi hiệu quả công tác quản lý và giám sát bán hàng.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo các doanh nghiệp và tập thể các phòng kinh doanh, phòng thị trường, phòng Marketing, phòng bán hàng, phòng chăm sóc khách hàng;
  • Các cá nhân đang có nhu cầu nâng cao kỹ năng chuyên môn về quản lý và giám sát bán hàng.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

  • Biết cách lập kế hoạch để đạt mục tiêu doanh số, biết phân bổ mục tiêu SMART và tìm giải pháp tối ưu;
  • Nắm được các phương thức, kỹ năng triển khai công việc hiệu quả tới đội ngũ nhân viên bán hàng;
  • Hiểu nhân viên bán hàng và kèm cặp, hướng dẫn họ hiệu quả;
  • Biết cách tạo động lực làm việc cho nhân viên bán hàng để đạt mục tiêu đề ra.

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

1

Lập kế hoạch để đạt mục tiêu doanh số được giao từ quản lý

Phân bổ mc tiêu SMART từ mục đích doanh số được giao

Tìm và chọn cách làm tối ưu để đạt muc tiêu doanh số

Thực hành phân bổ mục tiêu và tìm giải pháp tối ưu

2

Triển khai công việc hiệu quả tới đội ngũ nhân viên bán hàng

 

4 phong cách triển khai công việc hiệu quả tới nhân viên 

Chọn đúng nhân viên qua quy trình tuyển dụng 7 bước 

Thực hành kỹ năng họp triển khai công việc và phỏng vấn nhân viên mới

3

Kèm cặp nhân viên bán hàng hiệu quả và hướng dẫn nhân viên giải quyết vấn đề

Công thức kèm cặp nhân viên qua công việc

Quy trình 4 bước giúp nhân viên giải quyết các khó khăn từ thị trường

Thực hành kèm cặp nhân viên và giải quyết khó khăn

4

Tạo động lực làm việc cho nhân viên bán hàng giúp đạt mục tiêu đặt ra

 

Công thức tạo động lực làm vic cho đi ngũ

Quy trình 6 bước tạo động lực làm việc cho nhân viên bán hàng

Thực hành tạo động lực làm việc cho nhân viên

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đào Xuân Khương
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Thành công trong công việc
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền
17/04/2020 1.800.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút