Phòng Quan hệ hợp tác quốc tế

Vai trò:

Phòng Quan hệ hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường Doanh nhân PTI; là đầu mối liên lạc, giao dịch với các tổ chức, đối tác quốc tế về các chương trình đào tạo và các chương trình tham quan kiến tập, xúc tiến thương mại.

Nhiệm vụ:

  • Tổ chức đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác quốc tế
  • Tư vấn và hỗ trợ thông tin về quan hệ, hợp tác quốc tế về các chương trình đào tạo của PTI
  • Đề xuất phương hướng mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế.
  • Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thương mại cho cộng đồng học viên, doanh nghiệp tại PTI
  • Mở rộng và tăng cường mối quan hệ bền vững với các đối tác quốc tế, xây dựng các chương trình hợp tác trao đổi, tham quan kiến tập nước ngoài nhằm mang lại những giá trị gia tăng cho các học viên PTI.
  • Phát triển các chương trình hợp tác liên kết đào tạo với các tổ chức đào tạo quốc tế có uy tín nhằm phục vụ cho sự phát triển của đào tạo theo chuẩn quốc tế và hội nhập toàn cầu.

Đối tác có nhu cầu hợp tác liên kết đào tạo, xúc tiến thương mại và đầu tư vui lòng liên hệ:

Email: bienphiendich@pti.vn

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút