Giảng viên Ngô Công Trường

Ngô Công Trường
Ngô Công Trường
Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia thiết lập & phát triển hệ thống OE, Lean và Six Sigma, 5S, Kaizen,TPM, TQM, HACCP, GMP, ISO,...
Nhiều năm kinh nghiệm quản lý hệ thống tại các công ty đa quốc gia.

Ông là một chuyên gia tư vấn, giảng viên cao cấp trong lãnh đạo, quản lý và thiết lập phát triển hệ thống. Huấn luyện viên cao cấp của nhiều khóa học: Lean, Six Sigma, 5S, Kaizen, TPM, TQM, VSM, FMEA, tối ưu hóa hệ thống vận hành doanh nghiệp. Chứng nhận OE Master Black Belt – USA & Germany. Đại diện cho tổ chức ASQ_ Mỹ tại Việt Nam.

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút