Mô hình 7S cho doanh nghiệp

Cuối những năm 70 thế kỷ XX xuất hiện những nhân tố mới trong tư duy quản lý - giải đáp về nguyên nhân dẫn đến thành công của doanh nghiệp. Hai chuyên gia tư vấn của công ty McKinsey là Tom Peters và Robert Waterman đã nghiên cứu một nhóm công ty hàng đầu tại Mỹ như: Kodak, HP, IBM, Procter & Gamble, 3M ... và năm 1982 họ xuất bản quyển sách với tiêu đề “In Search of Excellence” bao gồm 7 yếu tố. Do 7 yếu tố trong tiếng Anh được viết bắt đầu từ chữ cái S, vì vậy mô hình tìm ra được đặt tên là mô hình 7S. Mô hình này dựa trên quan điểm: Mọi doanh nghiệp, công ty, đơn vị (gọi chung là đơn vị) không chỉ là một mô hình tổ chức, hơn thế nó được đặc trưng bởi 7 yếu tố.

Trong 7 yếu tố này được chia thành nhóm yếu tố cứng và nhóm yếu tố mềm. Nhóm yếu tố cứng bao gồm: Structure-Cơ cấu, Strategy-Chiến lược và System-Hệ thống; nhóm yếu tố mềm bao gồm: Skill-Kỹ năng, Staff-Đội ngũ, Style-Phong cách, Shared Values-Giá trị được chia sẻ. Mỗi một tổ chức đều có đầy đủ 7 yếu tố, chúng tồn tại ở các dạng khác nhau. Vì vậy, sẽ gặt hái được thành công nếu gây dựng 7 yếu tố trên một cách hợp lý và hài hoà.

Mô hình 7S thực chất là phương pháp áp dụng để thích nghi nhanh chóng với sự chuyển đổi mà không phải từ bỏ lợi ích. Có thể khẳng định rằng tất cả các yếu tố trong mô hình 7S đều quan trọng, nếu không đánh giá đúng vai trò của một trong các yếu tố nêu trên, thì đơn vị đó sẽ không tận dụng được hết khả năng phát triển cho dù họ đã rất quan tâm tới sáu yếu tố còn lại.

Trên cơ sở những nghiên cứu sâu sắc về mô hình 7S, Trường doanh nhân PTI quyết định xây dựng chương trình đào tạo “Mô hình 7S cho doanh nghiệp”. Chương trình với sự tham gia giảng dạy của chuyên gia kinh tế hàng đầu sẽ mang đến nhiều giá trị hữu ích cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Đối tượng tham gia

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những người có mong muốn hiểu về mô hình 7S để áp dụng cho doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

  • Hiểu sâu sắc mô hình 7S cho doanh nghiệp
  • Cân đối và điều chỉnh tất cả các yếu tố của mô hình một cách phù hợp nhất với đơn vị mình.
  • Hiện thực hóa chiến lược kinh doanh và mục tiêu của công ty

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

P1

Chiến lược / Strategy

Chuyên sâu về chiến lược và chiến thuật

Xác định cụ thể cách thức cạnh tranh của Doanh nghiệp

Trình tự các hành động được thực hiện của DN để đạt được mục tiêu.

Phân bổ và liên kết các nguồn lực của Doanh nghiệp.

P2

Cơ cấu tổ chức / Structure

Phù hợp và phục vụ cho chiến lược

Tác động văn hóa

Vai trò trách nhiệm và mối quan hệ ràng buộc trong doanh nghiệp

Cách thức tổ chức các phòng ban và cách giao tiếp phối hợp

Lựa chọn Tập quyền & Phân quyền cho phù hợp với Văn hóa DN.

P3

Hệ thống/ System

Công cụ giúp người lao động làm việc hàng ngày để đạt các mục tiêu & mục đích

Xác định rõ các quy trình và dòng công việc thường ngày.

Thúc đẩy hiệu tính hiệu quả và sự hài lòng

 Hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc, hệ thống tài liệu, phân quyền, phân cấp, phần mềm QL, kế toán, nhân sự, dịch vụ (ERP, CRM, BSC...)

P4

Con người/ Staff

Xác định số lượng và mẫu hình các nhân viên trong DN.

 Cơ sở để quản lý năng lực nhân viên.

Tạo lợi thế cạnh tranh của DN từ nguồn nhân lực.

P5

Kỹ năng/ Skills

Xác định các năng lực cốt lõi của nhân viên để thực hiện công việc của DN.

Hiệu quả của DN sẽ phụ thuôc vào những kỹ năng thiết yếu của lực lượng lao động.

P6

Phong cách quản lý/ Style of Management

Tạo ra niềm tin - giá trị cốt lõi

Đưa ra những qui tắc chung và phong cách quản lý trong DN.

Tập trung vào lãnh đạo hành vi, sự tương tác và văn hóa của DN

P7

Chia sẻ giá trị/ Share values

Bao gồm cả tầm nhìn & sứ mệnh của DN

Đây là những giá trị cốt lõi của công ty mà kết nối tất cả 6 yếu tố còn lại.

 Đây là những nguyên tắc nền tảng của doanh nghiệp.

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đỗ Hoài Nam
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
27/03/2020 1.600.000 VNĐ
Chiến lược cạnh tranh
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút