Giảng viên LÊ THẨM DƯƠNG

LÊ THẨM DƯƠNG
LÊ THẨM DƯƠNG
Chuyên gia - Giảng viên

TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc khoa Quản trị Kinh doanh, đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh mà còn được biết đến với thương hiệu là một diễn giả chuyên nghiệp, chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như Tài chính, Lãnh đạo, Nhân sự …

 

 

- Thành viên của tổ viết bài của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1 trong 8 thành viên).

- Giảng viên chính chương trình cấp chứng chỉ hành nghề của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

- Tư vấn nghiệp vụ và quản trị cho các NHTM như NH Nông nghiệp Tân Bình, NH Miền Tây, NH Công thương …

- Khách mời, chủ toạ thường xuyên của các diễn đàn cấp quốc gia và khu vực như diễn đàn “Triển vọng kinh tế 2008/2009, 2009/2010/ 2011, tìm vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thị trường chứng khoán Việt Nam qua từng giai đoạn, các giải pháp hạn chế lạm phát, …

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút