Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả

Lãnh đạo đúng đắn sẽ dẫn dắt doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, trong tình hình thị trường đầy biến động như hiện nay, những quan điểm lãnh đạo cũ kỹ đã không còn phù hợp. Quan điểm lãnh đạo tân tiến sẽ góp phần rất lớn giúp doanh nghiệp khai phá tiềm năng và thích ứng với những thay đổi. Đó là những bước đột phá mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng cần áp dụng.

Bằng chứng thực tế cho thấy những công ty hàng đầu thường có được những nhà lãnh đạo xuất sắc với phong cách lãnh đạo độc đáo, khác biệt như Steve Job của Apple, Bill Gates của Microsoft …

Bởi vậy, vai trò của những đột phá trong công tác lãnh đạo rất quan trọng. Đột phá trong lãnh đạo sẽ giúp tổ chức luôn thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng và các nguy cơ tiềm ẩn trong bối cảnh biến động của thị trường thế giới hiện nay.

Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả” sẽ giúp các nhà lãnh đạo thay đổi quan điểm về phong cách lãnh đạo, từ đó có hướng đi mới, đúng đắn trong cách lãnh đạo doanh nghiệp của mình.  

 

Đối tượng tham gia

 • Lãnh đạo các cấp: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Trưởng, phó phòng ban trong doanh nghiệp.
 • Các cá nhân muốn khai phá khả năng lãnh đạo.
 

Mục tiêu chương trình :

Sau khi tham dự khóa học, học viên có thể:

 • Xây dựng nền tảng để giúp nhà lãnh đạo thành công. 
 • Lãnh đạo và nghệ thuật Đối nhân xử thế để quản trị con người hiệu quả. 
 • Xây dựng chiến lược lãnh đạo để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
 • Tạo động lực làm việc cho nhân viên để giúp nhân viên phát huy hiệu quả trong công việc.
 • Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp và tinh thần đoàn kết hướng về mục tiêu chung của công ty.

STT

Học phần

Nội dung chi tiết

1

Xây dựng nền tảng giúp nhà lãnh đạo thành công

 

 • Tìm hiểu Vòng tròn phát triển năng lực cho cá nhân
 • Tìm hiểu về Quản lý, Lãnh đạo; mối tương quan giữa Quản lý và Lãnh đạo
 • 5 Đòn bẩy để giúp Quản lý, Lãnh đạo thành công.
 • 5 cấp độ năng lực của John Maxwell để có sự định hướng và phát triển trong lãnh đạo.
 • Mô hình “Cân bằng” để phát huy hiệu quả trong quản lý, lãnh đạo.

2

Lãnh đạo và nghệ thuật Đối nhân xử thế

 • Tầm quan trọng của việc phát triển thuật Đối nhân xử thế đối với lãnh đạo.
 • Hiểu được điều gì tạo ra sự “Tôn trọng” từ nhân viên
 • Chia sẻ và tìm hiểu những nguyên tắc của thuật Đối nhân xử thế.
 • Tạo ra một văn hóa hành xử theo những giá trị Đắc Nhân Tâm.
 • Ứng dụng các nguyên tắc vàng trong Đối nhân xử thế vào công tác quản lý, lãnh đạo.

3

Tạo động lực cho nhân viên trong công việc

 

 • Tìm hiểu những nguyên tắc trong việc tạo động lực để có được sự động viên đúng đắn.
 • Tìm hiểu “Điều gì động viên nhân viên” để có được sự thay đổi tích cực và hiệu quả khi động viên nhân viên.
 • Tạo ra sự đa dạng trong cách thức động viên nhân viên thông qua những nguyên tắc động viên hiệu quả.
 • Tạo động lực thông qua học thuyết “Nhu cầu” của Maslow.
 • Tạo động lực thông qua học thuyết “Hai nhân tố” của Frederick Herzberg.
 • Cách thức giúp cho nhân viên tìm lại cảm hứng trong công việc.

4.

Xây dựng chiến lược để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững- Lập và thực thi kế hoạch

 • Tìm hiểu những nguy cơ khi doanh nghiệp đang bị cuốn vào “ Tăng trưởng nóng”.
 • Tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược bền vững, lâu dài cho doanh nghiệp.
 • Cách thức xây dựng chiến lược hiệu quả dựa trên Balance Scorecard- những vấn đề chi tiết khi xây dựng chiến lược dựa trên Balance Scorecard.
 • Tìm hiểu quy trình “ Hoạch định kế hoạch và những yêu cầu cụ thể của từng bước trong quy trình hoạch định kế hoạch”.
 • Biết cách tạo ra một kế hoạch chi tiết, cụ thể và hiệu quả để triển khai cho doanh nghiệp.

5

Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp và Tinh thần đoàn kết để hướng về Mục tiêu chung của doanh nghiệp

 • Tìm hiểu mô hình” Xây dựng doanh nghiệp”.
 • Tìm hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng “ Văn hoá doanh nghiệp”.
 • Cách thức xây dựng chuỗi “ Giá trị cốt lõi”cho doanh nghiệp.
 • Xây dựng các: Giá trị, sự kỳ vọng và những nguyên tắc nền tảng khi khởi nghiệp và khi điều hành doanh nghiệp để tạo ra một sự thống nhất trọn vẹn trong doanh nghiệp.
 • Cách thức gắn kết nhân viên lâu dài với tổ chức.
 • Tìm hiểu mô hình “D.I.S.C” để có được sự hiểu biết đúng đắn về tích cách của nhân viên nhằm tạo ra sự lãnh đạo phù hợp với tính cách nhân viên.
 
Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
LÊ NHƯ HIẾU
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
27/03/2020 1.600.000 VNĐ
Chiến lược cạnh tranh
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Nghệ thuật lãnh đạo
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết
Chưa có lịch khai giảng 1.600.000 VNĐ

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút