Kỹ Năng Làm Việc Hiệu Quả (Live Learning)

Kết quả cuối cùng của công việc là điều mà cấp trên/ lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm và quyết định vai trò của bạn trong một tổ chức/ doanh nghiệp. Làm thế nào để đạt được hiệu quả công việc cao nhất là mối quan tâm của rất nhiều người.

“Kỹ năng làm việc hiệu quả” là khóa học sẽ mang đến những phương pháp, công cụ giúp bạn xác định được mục tiêu, lập kế hoạch công việc hàng ngày, quản lý thời gian, xử lý các mối quan hệ trong công sở… từ đó vạch ra đường đi đúng đắn cho bản thân.

Đối tượng tham gia

  • Cấp chuyên viên, nhân viên thuộc các phòng ban: hành chính, kế toán, nhân sự, kinh doanh, marketing, … trong doanh nghiệp.
  • Quản lý cấp trung, trưởng/ phó các phòng ban cần nâng cao kỹ năng trong làm việc.
  • Tất cả các cá nhân mong muốn trang bị thêm kiến thức để làm việc hiệu quả hơn.

Mục tiêu chương trình :

  • Biết cách xác định các mục tiêu công việc.
  • Nắm vững phương pháp lập kế hoạch và vận dụng sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả.
  • Sắp xếp công việc hợp lý thông qua phương pháp làm việc.
  • Nhận diện và quản lý hồ sơ, thông tin công việc hiệu quả.
  • Tăng cường khả năng giao tiếp hiệu quả và tự tin với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng.
  • Áp dụng quy trình giải quyết vấn đề trong các vấn đề phát sinh tại đơn vị.
  • Ứng dụng việc xây dựng bản báo cáo hoàn chỉnh cho cấp trên.

    TT

                                   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

     1

 Xác định mục tiêu làm việc: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

     2

 Lập kế hoạch làm việc chi tiết để đạt tới mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu   của tổ chức

     3

 Vận dụng quy tắc Pareto _ Quy luật 20/80

     4

   Sắp xếp mức độ ưu tiên và tập trung vào công việc quan trọng

   Tiên đoán hậu quả để xác định việc quan trọng

   Sử dụng phương pháp ABCDE để hoạch định công việc

  Tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu

  Lưu đồ thời gian

     5

   Các công cụ trong quản lý thời gian

   Lịch làm việc cá nhân,  Thời khóa biểu tuần, tháng

   Danh sách việc phải làm – to-do list

  Quản lý email, tổ chức các cuộc họp.

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Tạ Thị Phước Thạnh
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút