Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên cửa hàng bán lẻ

Đối tượng tham gia

  • Quản lý một cửa hàng – store manager
  • Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi cửa hàng bán lẻ
  • Chủ một cửa hàng 
  • Giám đốc chuỗi bán lẻ
  • CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ, phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp.

Mục tiêu học tập

Lợi ích khóa học

• Học viên hiểu được tâm lý và hành vi mua khách hàng – điều kiện tất yếu kinh doanh bán lẻ.

• Học viên có được phương pháp gia tăng khách hàng mới – không bị động đợi khách hàng tới.

• Học viên cải thiện được số lượng bill/ ngày và gia tăng được giá trị từng đơn hàng.

• Học viên nâng cao chất lượng dịch vụ – chất lượng phục vụ tại cửa hàng của mình.

• Học viên xây dựng được “bản đồ trải nghiệm khách hàng” - yếu tố quyết định bán lẻ hiện đại.

• Học viên được tư vấn các giải pháp để gia tăng số lần mua – tăng sản phẩm mua của khách hàng.

Phương pháp học tập :

• Cung cấp lý thuyết quản trị bán lẻ chuẩn mực thế giới – tiếp cận bán lẻ tại Mỹ và Châu Âu.

• Thực hành tại ngay cửa hàng của học viên và chia sẻ kinh nghiệp đièu hành từ các chuỗi lớn.

• Đúc kết, đưa ra giải pháp áp dụng được ngay tại cửa hàng của học viên sau khoá học.

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ – chỉ áp dụng cho học viên học nhiều khóa

- Học viên học 1 khoá – học phí 4 triệu đồng/ khoá

- Học viên học 3 khoá quản lý – học phí 3.5 đồng/ khoá

- Học viên học 6 khoá cấp độ 1 – học phí 3 triệu đồng/ khoá

- Học viên học 6 khoá được tặng 1 giờ tư vấn miễn phí trị giá 3,5 triệu đồng

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG 1: TƯ DUY DỊCH VỤ & CÔNG THỨC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 

• Tư duy dịch vụ trong bán lẻ - bạn bán hàng hoá hay dịch vụ

• Mô thức sự hài lòng của khách hàng & doanh số cửa hàng bán lẻ

• Công thức ba bước chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 

NỘI DUNG 2: HÀNH ĐỘNG VỀ DỊCH VỤ & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 

• 5 yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ - tương xứng với chất lượng hàng hoá

• Bản đồ trải nghiệm khách hàng và các điểm chạm với cửa hàng

• Ba cấp độ trong trải nghiệm khách hàng- Công thức xây dựng khách hàng trung thành

NỘI DUNG 3: KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHỦ ĐỘNG - TĂNG KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH

• Ba cấp độ quan sát khách hàng- đọc vị từng khách hàng

• Ba cấp độ đặt câu hỏi để tìm được mong đợi cao nhất của khách hàng

• Mô hình giao tiếp – 5 bước hiệu quả bất kỳ khách hàng nào để khách hàng cảm nhận được

NỘI DUNG 4: KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, KHI KHÁCH HÀNG KHIẾU NẠI VÀ KHÔNG QUAY LẠI MUA

• Mô hình tiếp nhận khiếu nại hiệu quả - công thức Clear

• 5 cấp độ lắng nghe khách hàng khiếu nại – lắng nghe thấu cảm – nghe với tâm từ bi

• Mẫu trình bày thuyết phục - để khách hàng gắn bó với cửa hàng – công thức PSF

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đào Xuân Khương
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút