Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên cửa hàng bán lẻ

Đối tượng tham gia

  • Quản lý một cửa hàng – store manager
  • Quản lý vùng – của công ty đã có chuỗi cửa hàng bán lẻ
  • Chủ một cửa hàng 
  • Giám đốc chuỗi bán lẻ
  • CEO – doanh nghiệp bán lẻ nhỏ, Phó TGĐ, phụ trách chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp

Mục tiêu học tập

Lợi ích khóa học

• Học viên hiểu được tâm lý và hành vi mua khách hàng – điều kiện tất yếu kinh doanh bán lẻ.

• Học viên có được phương pháp gia tăng khách hàng mới – không bị động đợi khách hàng tới.

• Học viên cải thiện được số lượng bill/ ngày và gia tăng được giá trị từng đơn hàng.

• Học viên nâng cao chất lượng dịch vụ – chất lượng phục vụ tại cửa hàng của mình.

• Học viên xây dựng được “bản đồ trải nghiệm khách hàng” - yếu tố quyết định bán lẻ hiện đại.

• Học viên được tư vấn các giải pháp để gia tăng số lần mua – tăng sản phẩm mua của khách hàng.

Phương pháp học tập :

• Cung cấp lý thuyết quản trị bán lẻ chuẩn mực thế giới – tiếp cận bán lẻ tại Mỹ và Châu Âu.

• Thực hành tại ngay cửa hàng của học viên và chia sẻ kinh nghiệp đièu hành từ các chuỗi lớn.

• Đúc kết, đưa ra giải pháp áp dụng được ngay tại cửa hàng của học viên sau khoá học

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ – chỉ áp dụng cho học viên học nhiều khóa

- Học viên học 1 khoá – học phí 4 triệu đồng/ khoá

- Học viên học 3 khoá quản lý – học phí 3.5 đồng/ khoá

- Học viên học 6 khoá cấp độ 1 – học phí 3 triệu đồng/ khoá

- Học viên học 6 khoá được tặng 1 giờ tư vấn miễn phí trị giá 3,5 triệu đồng

 

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG 1: NĂNG LỰC CẦN CÓ CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG & 6 CẤP ĐỘ CHỐT ĐƠN HÀNG

• Tư duy bán hàng hiện đại và tư duy bán hàng truyền thống

• Ba năng lực cần có nhân viên bán hàng – mô hình ASK

• 6 cấp độ chốt đơn hàng hiệu quả - thực hành và chia sẻ kinh nghiệm

NỘI DUNG 2: HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG & QUY TRÌNH GIÚP KHÁCH HÀNG MUA

• Thấu hiểu hành vi mua của khách hàng – tại sao khách hàng mua

• Quy trình giúp khách hàng mua - mà không bị từ chối

• Xây dựng kịch bản trò chuyện với khách hàng – thực hành và chia sẻ kinh nghiệm

NỘI DUNG 3: MÔ HÌNH TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG HIỆN ĐẠI & KỸ NĂNG TÌM HIỂU NHU CẦU

• Mô hình tiếp cận khách hàng mời - tiếp cận bất kỳ ai

• Ba yếu tố quyết định để làm bạn với khách hàng

• Ba phương pháp tìm hiểu nhu cầu khách hàng - thực hành và chia sẻ kinh nghiệm

NỘI DUNG 4: THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ & XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT VỚI KHÁCH HÀNG

• Thuyết phục từng vấn đề nhỏ - tóm tắt lại vấn đề lớn

• 6 yếu tố quyết định quan hệ của nhân viên với khách hàng

• Công thức thuyết phục hiệu quả - FABE – thực hành và chia sẻ kinh nghiệm

Khóa học THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ Thời gian
Đào Xuân Khương
Chuyên gia - Giảng viên
Đánh giá khoá học
Chọn đánh giá của bạn  
  Not Rated

Các khoá học liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút